Tekprat

Tekprat skal tilrettelegge for at klinikere møter forskningsmiljø og næringsliv og slik bidrar til å muliggjøre samarbeid på tvers. Samarbeid på kompetansebygging handler ikke bare om å lære og overføre kunnskap og erfaringer, men også om å unngå "Siloer" og tilrettelegge for vekst.Om Tekprat

Helse Vest er heilt i front i Noreg når det gjeld IKT. Helse Bergen HF og Helse Vest RHF er leiande på helse IKT forsking gjennom Intromat. Til tross for at Norge har kome lengre enn mange andre land i digitalisering og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren, opplever brukarane, både innbyggjarar og helsepersonell, at IKT-systemene ikkje gjev god nok støtte. Det er viktig å få på plass ei meir samla offentleg IKT-utvikling for helse og omsorg gjennom hele pasientgangen, og god samhandling er ein forutsetning for å få til dette. 

Les mer om tekprat

For å videreutvikle dette området ønskjer vi å etablere fleire møteplasser der forskarar, klinikere, teknologer og næringsliv møtes. Tekprat er ein slik møteplass og har som formål å engasjere og koordinere tverrfaglig, tverrorganisatoriske innovasjon og forsking på helseteknologi.  

Kongstanken bak Tekprat er å bygge kompetanse på teknologi, innovasjon og forskning gjennom erfaringsutveksling på tvers av fag, organisasjoner og bransjer. 

Alle temaene i Tekprat undersøtter Helse Vest sin Teknologiplan (2019-2023).

Vi ser at arrangementet har flere positiv effekt for utvikling og vekst innen innovasjon og forskning på helseteknologi; Tekprat skaper engasjement, mobilisere og har en bro-byggende effekt mellom fag og organisasjoner på tvers av sektorer, og nasjonalt i Norge.

Kontaktperson: Synnøve Olset

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.