Aktuelt

 • 20.09.2019
  Første Tekprat i Førde

  Måndag 23. september arrangerast den første utgåva av Tekprat i Førde. Tema for møtet et AI og kunstig intelligens.

 • 16.09.2019
  Tekprat - AI og maskinlæring

  Korleis kan AI/Maskinlæring skape verdier i helsesektoren? Korleis kome i gang, og kva slags utfordringar kan ein støyte på når ny teknologi skal takast i bruk?

 • 13.09.2019
  Tekprat til Helse Førde

  Helse Førde blir første føretak til å tilby ei utgåve av Tekprat, etter Helse Bergen.

 • 12.09.2019
  Ny kvardag med ny teknologi på Haraldsplass

  Smarttelefonar til alle, storskjermar med samtidsdeling av informasjon og moderne legemiddeltrallar er noko av det Haraldsplass har tatt i bruk på deira nye sjukehusbygg.

 • 12.09.2019
  Møt Helse Vest IKTs nye detektivduo

  Eva C. Backer og Kristin Grødem frå Helse Vest IKT har denne våren observert og intervjua overlegar og legar i spesialisering i Helse Vest om deira erfaringar med e-kurven Meona.

 • 27.06.2019
  Behandlar unge med VR-terapi

  Den 20. juni hadde Bergensavisen eit oppslag om Haukeland som skal ta i bruk VR-teknologi i behandlinga av unge innan psykisk helsevern. I artikkelen kan du lese meir om korleis Helse Vest IKT bruker VR-teknologi i pasientbehandlinga.

 • 25.01.2019
  Kreative sjeler på nettverksmøte

  Under førre vekes nettverksmøte i regi av Moglegheitsrommet fekk deltakarane sjå nokre av dei mest kreative nyvinningane i helsesektoren.

 • 01.11.2018
  Test dine testferdigheiter

  Helse Vest IKT har utvikla ein e-læringsmodul der alle kan få grunnleggande kunnskap om testing, og no er modulen éin av fire IT-kurs på difi.no.

 • 03.10.2018
  Infonia-demo imponerte

  Infonia sin prototype fekk ei god mottaking då den blei presentert førre vekke. – Veldig lovande, seier Johannes Kolnes frå seksjon for Helsetenesteutvikling i Helse Bergen.

 • 28.09.2018
  Bjarte held 27 000 tilsette samankopla

  På eit morgonmøte i 2010 rekte dataingeniør Bjarte Vollstad opp handa og meldte seg interessert i eit lite sideprosjekt. Lite visste han at nokre år etterpå skulle det stå «Skype-general» på namneskiltet hans.

 • 02.07.2018
  Møt Dina, den digitale eksperten på svangerskapsdiabetes

  Helse Bergen og Helse Vest IKT er stolte over å introdusere deg for Noregs fyrste HelseChatbot - Dina, ein robot som gir svar på spørsmål om svangerskapsdiabetes.

 • 22.06.2018
  Robotane kjem, i full fart

  Bruk av robotar i helsevesenet skal frigjere fleire hender til pasientbehandling. Helse Vest er, som første helseregion i Noreg, i full gang med robotisering av prosessar i sjukehusa.

 • 08.06.2018
  Utviklar digital sjølvhjelp for folk med ADHD

  Bruk av ny og velkjent teknologi opnar for behandling av pasientar med ADHD-diagnose via internett. Behandlinga legg vekt på sjølvhjelp og meistring i kvardagen og vil vere eit alternativ til behandling med medisin.

 • 17.04.2018
  PCane får nytt liv etter døden

  Kvart år byter Helse Vest ut om lag fire tusen PCar. Men ikkje alle går i bosset.

 • 10.10.2017
  Eva vil redde liv med mobilspel

  Innovatør Eva Cathrine Backer frå avdeling for innovasjon og arkitektur, har det siste året jobba med å utvikle eit spel som skal redde liv. No er spelet om blodforgiftning snart klart til lansering.

 • 07.06.2017
  Stenger for ekstern pålogging på samhandlingsløsninger

  Fra 22. juni stenges prosjekt.ihelse.net/prosjekt.helse-vest.no og samspill.ihelse.net for ekstern pålogging

 • 09.12.2016
  Bjørg skal sikre gevinstane frå IT-prosjekta

  Bjørg jobba som sjukepleiar i over 20 år før ho fann ut at ho ønska å vere med på å lage system for å endre arbeidsmåten og utvikle organisasjonane vidare. I dag jobbar ho med gevinstrealisering i dei to største programma i Helse Vest.

 • 23.11.2016
  Vidar held Voss sjukehus på nett

  Vidar er handymannen på Voss Sjukehus. Dersom dei tilsette på sjukehuset har dataproblem eller ikkje kjem på nett, er det Vidar som ordnar opp.

 • 30.09.2016
  Slik brukar du MinGat heimanfrå

  Helse Vest innfører nå en 2-faktor autentiseringsløsning. Den skal i første omgang benyttes når en logger på MinGat hjemmefra.

 • 22.09.2016
  Samarbeider med Høgskulen om framtidas helse-IT

  Helse Vest IKT og Høgskulen i Bergen har starta eit fagmiljø for IT-helse i Bergen. Med forskingsmillionar i ryggen håpar dei miljøet vil vekse i åra framover.

 • 20.09.2016
  Helse Vest IKT har fått nye nettsider

  1. oktober lanserte Helse Vest IKT sine nye nettsider. Her vil vi gje deg enklare og meir tilpassa informasjon.

 • 20.09.2016
  Helse Vest IKT satsar på lærlingar

  Helse Vest IKT ser stor nytte av å bruke lærlingar, og doblar no satsinga på feltet.

 • 02.09.2016
  Kathrine utviklar morgondagens helsesystem

  Kathrine utviklar framtidas helsesystem i Vestlandspasienten. Ho beskriv det som drøymeprosjektet.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.