Aktuelt

 • 10.07.2020
  Lene Merete elskar å hjelpe brukarar i nød

  Lene Merete jobbar i seksjon for Applikasjonsstøtte og er ein ekspert på journalsystemet, DIPS. Kvar dag hjelper ho brukarar som har vanskelege sakar i DIPS som kundesenteret ikkje klarar å løyse sjølv.

 • 08.06.2020
  Ny nettside for "Pust deg betre"-appen

  Formålet med nettsida er å gje informasjon til fysioterapeutar og lungesjuke om verdien av pusteteknikkar og appen som verktøy.

 • 04.06.2020
  Bli med på spennande webinar

  Den 11. juni arrangerer seksjon for Innovasjon eit spennande webinar der ein pratar om korleis koronaviruset har  opna opp for bruk av ny teknologi.

 • 25.05.2020
  Intromat-initiativ skal hjelpe folk med korona-uro

  Intromat-prosjektet har brukt eksisterande materiale frå behandlingsopplegg og infrastruktur til å rulle ut eit nasjonalt sjølvhjelpsverktøy for folk som er urolig eller slit med uro under den pågåande koronasituasjonen.

 • 29.04.2020
  Tekprat ser på innovasjon i krisetider

  Innovasjon i krisetider har satt fart i digitaliseringa i helsesektoren og mange nye helsetenester som ser dagens lys i rekordfart. Få med deg Tekprat den 27. mai.

 • 22.04.2020
  Planlegg digital Tekprat

  Arrangørane av Tekprat planlegg no ein digital utgåve av Tekprat den 27. mai.

 • 16.04.2020
  Les Helse Vest IKTs innovasjonsrapport her

  Det skjer mykje spennande og innovativt i Helse Vest IKT. Vi har no samla dei viktigaste initiativa i Innovasjonsrapporten.

 • 16.04.2020
  Noregspremiere på e-meldingar

  Helse Vest og Helse Midt er no først ute med å sende meldingar på tvers av regionar.

 • 02.04.2020
  No skal sjukehusa bruke videokonsultasjonar

  For å halde fysiske møter mellom menneskjer til eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

 • 14.02.2020
  Anette ser til at systema er sunne og klare til dyst

  Anette har jobba over 30 år i IT-verden. Etter å ha jobba mykje i det private og for seg sjølv fann ho seg til rette i Helse Vest IKT, kor ho no jobbar som systemforvaltar.

 • 06.02.2020
  Nytt VR-rom for barn og unge

  – Eit viktig skritt for framtidas helsetenester, seier Frps stortingsrepresentant Silje Hjemdal om det splitter nye VR-rommet ved Energisenteret i Helse Bergen.

 • 30.01.2020
  Alle Møter-skryt i Sjukehustalen 2020

  Helseminister, Bent Høye la vekt på raskare endring og sendte skryt til gode døme på digitalisering i Alle Møter-programmet i sin årlege sjukehustale.

 • 13.01.2020
  Mykje prat om Tekprat

  Arrangementet Tekprat hadde ifølgje Synnøve Olset ved Innovasjon ei god utvikling i Helse Veste i 2019. Evaluering frå deltakarar viser at det er stor interesse for teknologiforumet og for å delta på nytt.

 • 13.01.2020
  Mykje prat om Tekprat

  Arrangementet Tekprat hadde ifølgje Synnøve Olset ved Innovasjon ei god utvikling i Helse Veste i 2019. Evaluering frå deltakarar viser at det er stor interesse for teknologiforumet og for å delta på nytt.

 • 11.12.2019
  Helse Vest opnar for mottak av elektroniske epikrisar

  Avtalespesialistar, private sjukehus og andre som behandlar pasientar kan no sende elektroniske epikrisar til føretaka i Helse Vest.

 • 09.12.2019
  Lettare å søkje innsyn i journal

  9. desember blir fire nye skjema tilgjengeleg elektronisk i heile Helse Vest. Då kan pasientar bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal, og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal på helsenorge.no.

 • 06.12.2019
  Klart for ny Tekprat

  Torsdag den 12. desember er det klart for ein ny utgåve av Tekprat. Denne gongen er det digital tvilling som står på programmet.

 • 31.10.2019
  Tekprat i Bergen - Digital tvilling

  Digital tvilling blei i 2019 peikt ut som ein av topp 10 strategisk teknologitrender av Gartner. Det betyr at digital tvilling blir vurdert til å ha eit betydeleg, forstyrrande potensiale, og blir meir populært når det gjeld påvirking og bruk.

 • 31.10.2019
  Monica og Tor jaktar nye tilsette

  Seksjon for Arkitektur og løysingsdesign og Portefølje og arkitekturstyring har tre spennande stillingar ute i augeblikket.

 • 20.09.2019
  Første Tekprat i Førde

  Måndag 23. september arrangerast den første utgåva av Tekprat i Førde. Tema for møtet et AI og kunstig intelligens.

 • 16.09.2019
  Tekprat - AI og maskinlæring

  Korleis kan AI/Maskinlæring skape verdier i helsesektoren? Korleis kome i gang, og kva slags utfordringar kan ein støyte på når ny teknologi skal takast i bruk?

 • 13.09.2019
  Tekprat til Helse Førde

  Helse Førde blir første føretak til å tilby ei utgåve av Tekprat, etter Helse Bergen.

 • 12.09.2019
  Ny kvardag med ny teknologi på Haraldsplass

  Smarttelefonar til alle, storskjermar med samtidsdeling av informasjon og moderne legemiddeltrallar er noko av det Haraldsplass har tatt i bruk på deira nye sjukehusbygg.

 • 12.09.2019
  Møt Helse Vest IKTs nye detektivduo

  Eva C. Backer og Kristin Grødem frå Helse Vest IKT har denne våren observert og intervjua overlegar og legar i spesialisering i Helse Vest om deira erfaringar med e-kurven Meona.

 • 27.06.2019
  Behandlar unge med VR-terapi

  Den 20. juni hadde Bergensavisen eit oppslag om Haukeland som skal ta i bruk VR-teknologi i behandlinga av unge innan psykisk helsevern. I artikkelen kan du lese meir om korleis Helse Vest IKT bruker VR-teknologi i pasientbehandlinga.

 • 01.11.2018
  Test dine testferdigheiter

  Helse Vest IKT har utvikla ein e-læringsmodul der alle kan få grunnleggande kunnskap om testing, og no er modulen éin av fire IT-kurs på difi.no.

 • Johannes Kolnes var imponert over det han fekk sjå av den førebelse prototypen av Infonia.
  03.10.2018
  Infonia-demo imponerte

  Infonia sin prototype fekk ei god mottaking då den blei presentert førre vekke. – Veldig lovande, seier Johannes Kolnes frå seksjon for Helsetenesteutvikling i Helse Bergen.

 • 28.09.2018
  Bjarte held 27 000 tilsette samankopla

  På eit morgonmøte i 2010 rekte dataingeniør Bjarte Vollstad opp handa og meldte seg interessert i eit lite sideprosjekt. Lite visste han at nokre år etterpå skulle det stå «Skype-general» på namneskiltet hans.

 • 22.06.2018
  Robotane kjem, i full fart

  Bruk av robotar i helsevesenet skal frigjere fleire hender til pasientbehandling. Helse Vest er, som første helseregion i Noreg, i full gang med robotisering av prosessar i sjukehusa.

 • 17.04.2018
  PCane får nytt liv etter døden

  Kvart år byter Helse Vest ut om lag fire tusen PCar. Men ikkje alle går i bosset.

 • 10.10.2017
  Eva vil redde liv med mobilspel

  Innovatør Eva Cathrine Backer frå avdeling for innovasjon og arkitektur, har det siste året jobba med å utvikle eit spel som skal redde liv. No er spelet om blodforgiftning snart klart til lansering.

 • 07.06.2017
  Stenger for ekstern pålogging på samhandlingsløsninger

  Fra 22. juni stenges prosjekt.ihelse.net/prosjekt.helse-vest.no og samspill.ihelse.net for ekstern pålogging

 • 09.12.2016
  Bjørg skal sikre gevinstane frå IT-prosjekta

  Bjørg jobba som sjukepleiar i over 20 år før ho fann ut at ho ønska å vere med på å lage system for å endre arbeidsmåten og utvikle organisasjonane vidare. I dag jobbar ho med gevinstrealisering i dei to største programma i Helse Vest.

 • 23.11.2016
  Vidar held Voss sjukehus på nett

  Vidar er handymannen på Voss Sjukehus. Dersom dei tilsette på sjukehuset har dataproblem eller ikkje kjem på nett, er det Vidar som ordnar opp.

 • 30.09.2016
  Slik brukar du MinGat heimanfrå

  Helse Vest innfører nå en 2-faktor autentiseringsløsning. Den skal i første omgang benyttes når en logger på MinGat hjemmefra.

 • 22.09.2016
  Samarbeider med Høgskulen om framtidas helse-IT

  Helse Vest IKT og Høgskulen i Bergen har starta eit fagmiljø for IT-helse i Bergen. Med forskingsmillionar i ryggen håpar dei miljøet vil vekse i åra framover.

 • 20.09.2016
  Helse Vest IKT har fått nye nettsider

  1. oktober lanserte Helse Vest IKT sine nye nettsider. Her vil vi gje deg enklare og meir tilpassa informasjon.

 • 20.09.2016
  Helse Vest IKT satsar på lærlingar

  Helse Vest IKT ser stor nytte av å bruke lærlingar, og doblar no satsinga på feltet.

 • 02.09.2016
  Kathrine utviklar morgondagens helsesystem

  Kathrine utviklar framtidas helsesystem i Vestlandspasienten. Ho beskriv det som drøymeprosjektet.

Fann du det du leita etter?