Beredskap

Denne beredskapssida blir oppdatert med informasjon om eventuelle kriser eller auka beredskap.Helse Vest IKT varsler beredskapshendelser i tråd med varslingsrutinene i Regional helseberedskapsplan.

Beredskap - Helse Vest RHF (helse-vest.no)

Nasjonal helseberedskap

Nasjonal helseberedskapsplan (regjeringen.no)

Om grøn, gul og raud beredskap

Grøn beredskap
Ein uavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressursar og tiltak. Det er eit avgrensa behov for ekstra ressursar. Situasjonen krev auka merksemd.

Gul beredskap
Ei uønskt hending med avgrensa omfang har skjedd. Situasjonen må handterast med utvida innsats eller ekstraordinære ressursar og tiltak.

Raud beredskap
Ei alvorleg uønskt hending har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressursar og tiltak.​​​​​​

Smittevern

Regional smittevernplanFolkehelseinstituttet​​

Informasjon til media

Mediekontakt for Helse Vest IKT:
Kommunikasjonsansvarleg Maria Gabriela Fehr Johansen Mobil 92 44 45 02​

Fann du det du leita etter?