Miljø

Helse Vest IKT er sertifisert etter den nasjonale standarden for miljøstyringsystem, ISO 14001:2015.

Standarden beskriv korleis organisasjonar kan oppnå miljømessige og økonomiske mål, og skal gjere det enklare å leggje til rette for å nå desse måla.

Gjennom sertifiseringa har Helse Vest IKT forplikta seg til å vere ein miljøbevisst organisasjon som kontinuerleg forbetrar den negative miljøpåverknaden ved å tenke langsiktig og førebyggande.

Her er våre fire hovudmål:
• Bidra til at nye tekniske løysingar i størst mogleg grad har positiv effekt på det ytre miljøet
• Redusere utslipp av miljøskadelege stoff til jord, luft og vatn som stammar frå tenestereiser
• Trå etter å følgje dei til ein kvar tid anbefalte offentlege miljønormer ved anskaffing av IKT-utstyr
• Ha miljøbevisste medarbeidarar som kjenner til organisasjonens miljøpolitikk

Kontaktinformasjon

Miljøkoordinator, Marius Løbø Fimland
Tlf: 959 77 601
Send e-post

Fann du det du leita etter?