Den virtuelle helsesektoren

På Tekprat 16. september lærte vi mer om hva som ligger i begrepet "Bærekraftige helsetjenester"

Er vi på veg mot ein ny bærekraftig helsesektor? 

​På innovasjonsveka Opp såg vi nærmare på dei nye trendene og få i gang ein diskusjon om kva som kjenneteiknar bærekraftige virtuelle helsetenester. 


Stad: Bergen, Bikuben, Haukelandsparken, Auditoriet 

Tidspunkt: Torsdag 16. september klokken  1130-1430.

Oppsummering
Samtaler om bærekraft engasjerer. Programmet belyste ulike perspektiver og sluttet med et lynkurs i bærekraftig forretningsutvikling! Dette synes vi var knallbra og verd å ta en titt på! 

Oppsummert kan vi konkludere med at alle har et ansvar for at helse utvikles i en bærekraftig retning. Vi har en vei å gå før vi jobber systematisk med bærekraft, men vi er i gang og det skal vi fortsette med!

241410080_263064275676347_338138725272187671_n.jpg

Fra venstre; Ola Jøsendal, Synnøve Olset, Dorothy Jane Dankel og Torleif Lunde
Program

Lunsj fra 1130 - 1200  |  Programmet starter klokken 1200.


Velkommen ved Synnøve Olset, programleder Tekprat

Digitale Helsetjenester i Helse Vest, en status og refleksjoner rundt bærekraft i helsesektoren. Ola Jøsendal, Assisterende fagdirektør i Helse Vest 

Om Vestlandsprosjektet, velferdsteknologi i kommunene, holdning til bærekraft.
Per Waardal, prosjektmedarbeider e-Helse Vestland

Pause ca. 1250 i 20 minutter. Det blir servering av kaffe/vann og noe attåt. 

Målesystemet og dashbord for bærekraftsrapportering i marin sektor.
Dorothy Jane Dankel, forsker ved institutt for biovitenskap (BIO)

Bærekraftige forretningsmodeller i helsesektoren, et lynkurs
Torleif Lunde, Direktør Eitri Medisinske Inkubator

Ca. klokken 1400 inviterer vi til debatt «En bærekraftig helsesektor". 

Programmet sluttet 1430 med mulighet for å mingle videre.
​Har du spørsmål om arrangementet kan du sende en mail til tekprat@helse-vest-ikt.no