Den virtuelle helsesektoren

Velkommen til ein ny Tekprat. Denne gongen skal det handle om virtuelle helsetenester, før og etter korona. 

Er vi på veg mot ein ny bærekraftig helsesektor? På innovasjonsveka Opp vil vi sjå nærmare på dei nye trendene og få i gang ein diskusjon om kva som kjenneteiknar bærekraftige virtuelle helsetenester. 

Stad: Bergen, Bikuben, Haukelandsparken, Auditoriet 

Klokkeslett: Vi startar med enkel lunsj (gratis) 11.30 til 12.00 og legg inn 30 minuttars pause frå 13.30 til 14.00

Program kjem mot slutten av august.