Les Helse Vest IKTs innovasjonsrapport her

Det skjer mykje spennande og innovativt i Helse Vest IKT. Vi har no samla dei viktigaste initiativa i Innovasjonsrapporten.

I fjor fekk seksjon for Innovasjon bestilling å lage ein rapport som forklarte litt korleis ein jobbar med innovasjon i selskapet, og kva type pågåande innovasjonar ein har. Her kan du mellom anna lese meir om bruk av sensorar, Robbie Vest og mykje anna. 

Les innovasjonsrapporten ved å klikke her.