Ny kvardag med ny teknologi på Haraldsplass

Smarttelefonar til alle, storskjermar med samtidsdeling av informasjon og moderne legemiddeltrallar er noko av det Haraldsplass har tatt i bruk på deira nye sjukehusbygg.

Foto: Haraldsplass

​Då Haraldsplass skulle byggje sitt nye sjukehusbygg var dei tidleg klare på at dei ville ta i bruk nye, digitale hjelpemiddel for å få eit moderne sjukehusbygg, som var klar for framtida. Dette har skapt ein ny kvardag for dei tilsette ved Haraldsplass diakonale sykehus. No har papirlappar på dørene blitt bytta ut med touch-skjermar og nettbrett.

Det nye bygget har kosta 723 millionar kronar og blei opna i oktober i 2018. Innføringa av dei nye digitale løysingane har gått gradvis og både legar og sjukepleiarar melder no om at dei har betre tid til pasientane.

Klikk her for å gå til Dagens Medisin sin artikkel om nye Haraldsplass Sjukehus.

Klikk her for å lese meir om det nye sjukehusbygget.