Stenger for ekstern pålogging på samhandlingsløsninger

Fra 22. juni stenges prosjekt.ihelse.net/prosjekt.helse-vest.no og samspill.ihelse.net for ekstern pålogging, noe som betyr at disse ikke vil være tilgjengelige for brukere utenfor Helse Vest-nettet.

Har du pleid å ha tilgang til samspill.ihelse.net eller prosjekt.ihelse.net som har flyttet til prosjekt.helse-vest.no? Av sikkerhetsmessige årsaker skal all ekstern pålogging i Helse Vest være sikret med 2-faktorpålogging.

Les mer om 2-faktorløsningen i Helse Vest her

Områdene vil fortsatt være tilgjengelige fra innsiden av Helse Vest sitt nett, men blir stengt for ekstern pålogging fra 22. juni.

Dette betyr at du må være ansatt i Helse Vest eller være koblet på Helse Vest-nettet for å ha tilgang til sidene.

Ny side for samhandling med eksterne 

All samhandling mellom Helse Vest og eksterne blir overført til en oppgradert SharePoint-løsning på https://samhandling.helse-vest.no/.

Det er kun ansatte i Helse Vest som kan etablere slike områder.

Den oppgraderte samhandlingsløsningen har bedre sikkerhet, design og funksjonalitet, og ekstern pålogging kan gjøres gjennom 2-faktorløsning.

Hvordan sikre at et område er tilgjengelig for eksterne?

  • For at eksterne brukere skal få logget seg på https://samhandling.helse-vest.no/ må navn, epostadresse og mobilnummer på eksterne brukere av områdene som skal flyttes til den oppgraderte løsningen være registrert i Helse Vest sine systemer. Dette kan sendes til din kontaktperson i Helse Vest.