Tar smittevernstreninga inn i den virtuelle verda

Då koronasituasjonen braut ut i første halvdel av mars blei innovatør, Thomas Fiskeseth Larsen utfordra til å lage noko som helsevesenet kunne ha nytte av. På knappe tre veker stod han klar med ein fullt fungerande VR-simulator kor helsepersonell kunne trene på bruk av smittervernsutstyr.

- Vi såg på intranettene til føretaka at det var manko på smittevernsutstyr og kom over ein video om smittevernsrutinar som Pasientsikkerheitsavdelinga i Helse Bergen hadde laga saman Ferdigheitssenteret hos Helse Bergen. Den inspirerte meg til å lage ein VR-app av det som ein gjekk gjennom der, seier Thomas.  

I VR-simulatoren til Thomas kan helsepersonell trene på korrekt handhygiene, ta på og av seg smittevernsutstyret og gjennomføre prøvetaking av pasientar. Simulatoren har blitt laga frå botn av og viser dei same trinna som Helse Vest har i sin eigen rettleiar.

For Thomas sin del blei det ein hektisk kamp mot klokka for å rekke ein kort tidsfrist.

- Eg fekk ein frist på ei veke for å presentere noko, dersom det skulle bli tatt med vidare som eit tiltak i verktøyskassa til Helse Vest. Eg sat lengje oppe nokre kveldar for å få ferdig ein prototype på ei veke. Det gjekk fint og i løpet av den neste veka blei appen nærmast heilt klar, slik vi ser den her, fortel Thomas.

Han er glad for at VR-simulatoren hans blei tatt med vidare og beskriv det som eit draumeprosjekt.

 - Eg hadde ein sjukdomsperiode i starten der eg jobba heimanfrå. Då var det motiverande å jobbe med eit slikt draumeprosjekt. Det var eit perfekt avbrekk frå dei andre prosjekta, fortel han.  

Saka held fram under biletet

Alt VR-utstyret blir desinfisert med sprit mellom kvar brukar.

Fleire fordelar

I juli var Thomas på besøk hos Ferdigheitssenteret på Haukeland for vise den siste prototypen av simulatoren. Der fekk den ei god mottaking.

- Det er eit veldig godt supplement til den praktiske og den teoretiske opplæringa. Det hjelper å lese og sjå film når ein skal lære seg praksisen for bruk av smittevernsutstyr, men ein får det meir inn i fingrane når ein i tillegg kan trene fysisk på systematikken og rekkefølgja, seier rådgjevar hos Ferdigheitssenteret på Haukeland, Ragnhild Manger.

Smittevernsutstyret er eingongsutstyr, i tillegg til at det er å rekne som mangelvare i sjukehusa. Ragnhild meiner derfor det er ein god idé å ta i bruk VR-teknologien til dette.

- I starten kunne vi ikkje bruke munnbind då vi trente. Då fekk vi beskjed om at det var mangelvare og at det måtte bli spart til reelle hendingar. Ein slik app er derfor eit godt supplement, seier ho.

Dagleg leiar for Ferdigheitssenteret, Marthe Fjeldstad peiker på at appen har andre fordeler også.

- Det fine med VR-appen er at ein kan trene på eigenhand og at ein får feedback med ein gong dersom ein gjer noko som er feil. Ein kan også trene i trygge omgjevnader, utan å vere redd for å bli smitta, seier Marthe.

Ved Ferdigheitssenteret har dei sidan mars arrangert ei rekkje fysiske øvingar med tilsette frå ulike avdelingar. Det er mykje arbeid knytt til ei slik øving, seier ho.

- Sjølv om ei slik fysisk øving berre varar ein time, er det ganske mykje arbeid i forkant og etterkant med å riggje til øvinga og kalle inn dei ulike yrkesgruppene. Her er det mykje enklare. Ein kan berre ta på seg headsettet og ein treng ikkje å rydde og vaske etterpå. Så det er heilt klart mykje fordeler med dette, seier Marthe.

For å gjere VR-brillene heilt trygge å bruke har dei blitt utstyr med ein silikonmaske, slik at dei kan spritast mellom kvar brukar.

Saka held fram under biletet

Marthe Fjeldstad (t.v.) og Ragnhild Manger fekk prøve VR-simulatoren til Thomas Fiskeseth Larsen (t.h.)

Vegen vidare

VR-appen til Thomas har ikkje vore gjennom nokre kliniske testar endå, men har blitt utvikla i samråd med ein lege og nokre sjukepleiarar. Sjølv om appen ikkje har blitt tatt i bruk endå er dei tilsette på Ferdigheitssenteret sikker på at den vil komme til nytte.

- Det er mange som allereie har fått trent på bruk av smittevernsutstyr, men til hausten kjem det sikkert fleire nye tilsette, i tillegg til at folk har behov for å terpe.

- Det fine med appen er at smittevernsarbeidet er noko vi må jobbe med heile året, ikkje berre når det er korona. Så denne appen kjem sikkert til å vere nyttig etter at koronasituasjonen er over også, seier Ragnhild.

Dei tilsette på Ferdigheitssenteret jobbar tett med Thomas, Håkon Garfors og dei andre innovatørane i Helse Vest IKT året gjennom. Dei er derfor ikkje sky for å komme med forbetringsforslag.

- Eg kunne ønskt meg ein testversjon der ein kunne gjere ting fritt utan retningslinjer og at ein fekk ein score på slutten, ut ifrå kor mykje ein gjorde riktig, seier Marthe.

Thomas nikker anerkjennande.

- Det kan vi få til, seier han.