Tekprat - AI og maskinlæring

Korleis kan AI/Maskinlæring skape verdier i helsesektoren? Korleis kome i gang, og kva slags utfordringar kan ein støyte på når ny teknologi skal takast i bruk?

Den 19. september inviterer vi til ein ny runde med Tekprat. Denne gongen er tema bruk av AI/Maskinlæring, ikkje berre i helsesektoren, men også andre sektorar. Kva kan vi lære av einannan og korleis kan vi bli betre gjennom samarbeid?

Arrangementet er fullt, klikk her for venteliste.

Kva skjer: Tekprat 
Tid: 19.9 KL 0800-1115. Det serveres enkel frokost klokken 08 og vi starter med innlegg klokken 0830. 

På Tekprat vil du blant anna få høre meir om;    
  • AI – Kva er det og korleis kome i gang?
  • AI i helsesektoren – drømmescenarier og tankar om korleis ein kan lykkes
  • Positive/negative røynsler med utvikling – og implementering av AI og maskinlæring i helsesektoren
  • Kva slags nye forretningsmodellar skapar AI?
  • Kva slags forsking finnes på bruk av AI og maskinlæring innanfor helsesektoren?