Tekprat - Syntetiske data

Dato: 23. mars| Sted: Online | klokka 0830-1000

Kva er syntetiske data og kva nytte har det for forskning- og innovasjon i helsesektoren? 

TekPRAT handla denne gong om å få ei betre forståing for kva syntetiske data er og innsikt i  bruksområde i helsesektoren. Spørsmål vi søkte å finne svar på er kvifor skal vi bruke syntetiske data og korleis det kan auke innovasjonstakten.

Datadrevet innovasjon er ifølgje regjeringa eit viktig satsingsområde i Noreg som kan bidra til å auke innovasjonstakta. Nokon hevdar at norske helsedata  er beste i verda, men krav til personvern (naturlegvis) gjer det tidkrevjande å samle inn relevant data. Motsatt er syntetiske data personvenlege og kan ifølgje ekspertar bidra til å løyse denne utfordringa, iallefall i tidleg fase av forsking- og innovasjonsprosjekt. Korleis og kva nytte det kan ha for helsesektoren lærte du meir om på Tekprat 23. mars!

Vi hørte om Helse Vest IKT-løsningen Helsetanken Populasjon, som bruker Synthea til å lage syntetiske helsedata. Blant de inviterte gjesteforeleserne hadde vi med oss Morten Dæhlen, leder for forskningssenter ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved universitetet i Oslo og senior utvikler Bjørn Fjukstad senior programvareutvikler i forskning- og innovasjonsavdelingen til DIPS.

Programleiar, Synnøve Olset