Tekprat - Syntetiske data

Dato: 23. mars| Sted: Online | klokka 0830-1000

Kva er syntetiske data og kva nytte har det for forskning- og innovasjon i helsesektoren? 

TekPRAT handlar denne gong om å få ei betre forståing for kva syntetiske data er og innsikt i  bruksområde i helsesektoren. Spørsmål vi søkjer å finne svar på er kvifor skal vi bruke syntetiske data og korleis det kan auke innovasjonstakten.

Følg streamen live fra kl. 09.00 den 23. mars her.

Datadrevet innovasjon er ifølgje regjeringa eit viktig satsingsområde i Noreg som kan bidra til å auke innovasjonstakta. Nokon hevdar at norske helsedata  er beste i verda, men krav til personvern (naturlegvis) gjer det tidkrevjande å samle inn relevant data. Motsatt er syntetiske data personvenlege og kan ifølgje ekspertar bidra til å løyse denne utfordringa, iallefall i tidleg fase av forsking- og innovasjonsprosjekt. Korleis og kva nytte det kan ha for helsesektoren vil du lære meir om på Tekprat 23. mars!

Vi åpner opp for mingling klokken 0830 og starter programmet klokken 0900.

Vi skal få høre om Helse Vest IKT løsningen Helsetanken Populasjon, som bruker Synthea til å lage syntetiske helsedata. Blant de inviterte gjesteforeleserne har vi med oss Morten Dæhlen, leder for forskningssenter ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved universitetet i Oslo og senior utvikler Bjørn Fjukstad senior programvareutvikler i forskning- og innovasjonsavdelingen til DIPS.

Programleiar, Synnøve Olset