Tekprat - Innovasjon i helsesektoren - Våre haldningar til motstand og risiko

Dato: 25. mai | Sted: Online | klokka 0830-1000

Kva haldning og erfaringar med motstand og risiko har tilsette som jobbar med digitalisering, forsking- og innovasjon i helsesektoren?

Vår haldning til mostand og risiko er ein viktig del av ein innovasjonskultur og seier noko om pågangsmot og vilje til å ta sjansar og teste ut nye ideartrass i at vi veit det er ein sjanse for å feileKva haldning og erfaringar med motstand og risiko har tilsette som jobbar med digitalisering, forsking- og innovasjon i helsesektoren? 
   
Vi ønskjer å nyansere omgrep som motstand, risikovillighet og det å “feile” eller gjere blunderar om du vil. Er det berre knytt til negativitet og ulydnad eller har det ein viktig funksjon i arbeid med å skape innovative helsetenester? 

Agil utvikling og raskare implementering av ny og nyttig teknologi er ei viktig målsetjing for privat og offentleg sektor. Det føreset at vi bryt med den etablerte nullfeilskulturen og heier fravår nysgjerrigheit og utforskartrangmen óg at vi skaper nye haldningar til motstand og risiko. 

På TekPRAT 25. mai hadde vi besøk av:

  • Professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Christian Moltu som er ein av hovudpersonane bak Norse Feedback
  • Roald Kvam som i dag er Chief Strategy Officer i Motitech
  • Teknisk prosjektleder I Helse Vest IKT, Robert Kviebakk Falkevik, som er utdanna ingeniør med master i innovasjon og teknologileiing frå HVL