Universell utforming og brukermedverknad

Velkomen til ein ny og spennande Tekprat. Denne gongen skal det handle om betydinga universell utforming og brukarmedverknad har for utvikling av berekraftige helsetenester.

Universell utfordring og brukermedvirkning

​​I  2021 har Tekprat omhandla tematikkar som kvar for seg er eit reiskap for å utvikle ein berekraftig helsesektor. På Tekprat 10. desember skal vi verte betre kjent med tydinga​ UU og brukarmedverknad har for å utviklinga av ein be​rekraftig helsesektor. 

Er det berre ein ekstrakostnad eller ei samfunnsnyttig investering?

Klokkeslett: Vi startar med enkel lunsj 1130-1200. Programmet startar 12 og varer til 15 med innlegg av pausar. 
 

Program

1130 – 1200 Servering av enkel lunsj 

1200 – 1300 Kva er UU og kva er koplingane til berekraftig helseteneste? 
Line Marie Kvaal (Theseways) og Ingerid Rødseth (Aquabyte)
Brukarperspektivet: Mehmed Softic (Haukeland Universitetssykehus) 
Debatt: UU og brukarmedverknad er viktig for ein berekraftig helsesektor. Korleis går vi frå ord til handling?

20 min pause med noko attåt

1320 – 1430 Virtual Realty (VR), Kunstig intelligens (KI) og 3D printing – kva er koplinga til UU og berekraftig teknologi? 
Odd Gurvin (Norwegian Cognitive Sentre) Håkon Garfors (Helse Vest IKT) og Rolf Arne Haakonsen (Haukeland Universitetssjukehus)
Spørsmål og avrunding. 

1430-1500 Mingling ​​​​