VR-basert simulering

Korleis kan helsesektoren bli betre på å utnytte moglegheitene innan virtual reality (VR)? Bli med på Tekprat i Førde, Bergen eller Stavanger og lær meir om simuleringsteknologien VR i helsesektoren.

Kvinne prøver VR-briller

​Bruken av VR-basert simuleringsteknologi har auka kraftig dei seinare åra. Samstundes med at teknologien har utvikla seg, har fleire bransjar sett potensiale i å gjere ting på nye måtar. ​​Byggebransjen, reiselivsnæringa, media og helsesektoren er døme på bransjar som skapar nytteverdi gjennom å utvikle nye tenester innan VR.

I samarbeid med Helse Vest IKT jobbar alle helseføretaka i Helse Vest aktivt med å ta i bruk VR innan både somatikk og psykiatri.​​​​ På Tekprat skal vi sjå nærare på korleis helsesektoren kan bli betre på å utnytte mogelegheitene innan VR. Vi skal blant anna sjå på korleis VR kan nyttast til opplæring, kva rolle det kan ha innanfor psykiatrien, og vi skal sjå på problemstillingar knytt​ til personvern. Kort fortalt, både mogelegheiter og utfordringar. Velkommen til Tekprat!

Denne våren er VR-basert simulering tema for tre ulike Tekprat-arrangement. Den 11. mai var vi i Førde, den 10. juni er vi i Stavanger og den 16. juni er vi i Bergen.  Vi ønskjer veldig gjerne at du deltek fysisk. Har du ikkje høve til det, kan du også melde deg på virtuell deltaking.

Vi gler oss til å møte deg!


Tekprat i Førde​​​​​, 11. mai
​Dato:​​​​​​
Onsdag 11. mai 2022​​
​Stad:
​Førde sentralsjukehus, auditoriet, 2. etasje ved kantina. Arrangementet vert også strauma.
Tidspunkt:​​
​Kl. 10:00–12​:30
​Kontaktperson:
​Gro Rukan (Gro.Rukan@helse-forde.no)

Sjå Tekprat frå Førde i opptak.​​​

​Program for Tekprat i Førde

​Tid​​​​​​
Tema​
Hvem​​​
10:00
Velkommen til TekPrat
​Gro Rukan, Helse Førde / HVL​​

Virtuell simulering - Kva ligg i det?  
Intro og døme
Thomas Fiskeseth Larsen,
Helse Vest IKT AS

Simuleringsarbeid i Førde​
På sjukehuset og Høgskulen.
Pål Andre Hegland,
RegSim Helse Førde / SimArena HVL

Kva veit vi om læringsutbytte av bruk av virtuell verkelegheit? 
​Katrine Aasekjær,
Jordmor og førstelektor ved HVL / Helse Bergen
Ca. 11:00
Pause   


VR til rehabilitering av slagpasienter
Erfaringar frå Helse Førde
Jeanette Svarstad, Helse Førde

Trening av oppmerksomhet. Er VR aktuelt for ARR-feltet (arbeidsretta rehabilitering)?
Forskningsprosjekt ved Hauglandsenteret
Tarja Kvalheim, RKHR

Temaprat: Personvern og VR
Kva utfordringar finns?

Innleiing: Synnøve Olset 
Fasilitator: Pål Andre Hegland

I panelet:
Jeanette Svarstad
Thomas Fiskeseth Larsen
Frode Hatten

Show and tell // Innovasjon- og forskningsprosjekter
Spørsmål fra publikum

Bruk av AR ved medisinsk teknisk avdeling, Helse Førde, Per Arne Flølo.

VR til brannvern, slokkeøving i Helse Førde, Wenche Eikevik, Arne Eikeland.​

Gjennom VR-teknologi tilbyr Sagastad eit vindu inn i Vikingtida, Jacob Bredesen, Sagastad.

Pitch 4: TBA

 

Oppsummering​ og avslutning 


​​​Tekprat i Stavanger, 10. juni
​Dato:
Fredag 10. juni 2022​
​Stad:
​Professor Olav Hanssens vei 11, 4021 Stavanger. Arrangementet vert også strauma.
Tidspunkt:​
​Kl. 11:3015:00
​Kontaktperson:
Kenneth Austrått (Kenneth.Austratt@sus.no​)
​Påmelding:
Meld deg på her! (fysisk eller virtuell deltakelse)

​​Program for Tekpr​​at i St​​​​​avanger​​​​​​​

​Tid​​​​​​
Tema​
Hvem
​​​​11.30-12.0​0
Minglelu​nsj
12.00-12.10
Velkomm​en til TekPrat

Line Hurup Thomsen, 
HelseCampus, UiS

Camilla Normand, 
Avdelingssjef, SUS​

12.10-12.25  Virtuell simulering?  
Typiske bruksområder i helsesektoren og kva HVIKT kan bidra med for at du skal lykkast med ditt prosjekt? 
Håkon Garfors /
Thomas Fiskeseth Larsen,
Helse Vest IKT AS
12.25-12.50
Kva veit vi om læringseffekt frå bruk av virtuell verkeligheit?Aslak Steinsbekk, NTNU
12.50-13.00 
Pause   

13.00-13.35

Personvern og VR   
Korleis håndtere personvern og når blir det viktig å bruke tid på å gjere ein sikkerheitsvurdering? (innleiing og diskusjon)

Håkon Garfors / Thomas Fiskeseth, Helse Vest IKT

Brad Folsom, IT sikkerhetsleiar, Stavanger Universitetssjukehus

​​Marit Hagland, leiar, Norwegian Smart Care Lab

Jon Bjaastad, forskningssjef psykisk helse, Stavanger Universitetssjukehus

Moderator: Synnøve Olset, Helse Vest IKT

13.35-13.45
Pause  
13.45-14.05

Utvidet virkelighet i Equinor
Kva bruker Equinor utvida virkelegheit (AR/VR) til?

Kjell Inge Skjønberg,
seniorutvikler i Equinor ASA

14.1​​​0-15.00

Show and tell // Innovasjon- og forskningsprosjekter
Spørsmål frå publikum

Frode Bremseth/Mads Johansen, SUS – VR i psykiatrisk helse)

Øyvor Gripsgård Bergslien, SUS – VR for smertelinding.

Jon Bjaastad, SUS – VR i behandling av fobi.

Louise Warrem, Stavanger kommune –​ VR i fysio- og ergoterapi.

Anders Stensland, Bouvet Norge AS – Medical Trainer

TBA

 

Spø​​rsmål og avslutning Tekprat i Bergen​​​​​, 16. juni
​Dato:​​​​​​
Torsdag 16. juni 2022​​
​Stad:
​Eitri Helseinkubator
Tidspunkt:​​
​Kl. 11:30–15​:00
​Kontaktperson:
​Synnøve Olset (synnove.olset@helse-vest-ikt.no)
​Påmelding:​
Meld deg på her! (fysisk eller virtuell deltakelse)​​​

​Program for Tekprat i Bergen

​Tid​​​​​​
Tema​
Hvem​​​
11:30-12:00
Lunsj​​​
12:00
VelkommenKjerstin Fyllingen, adm.dir. Haraldsplass

VR-basert simulering
Kva er VR? 

Thomas Fiskeseth Larsen, Helse Vest IKT


VR i pasientbehandling
Erfaringar frå Energisenteret ved Haukeland Universitetssjukehus
Lars Peder Bovim​

VR i undervisning
Erfaringar frå VID-prosjektet "Solstien 3"
Nina Sletteland
13:00
Pause  
 

VR i undervisning
Erfaringar frå Høgskulen på Vestlandet
Kathrine Aaseskjær​

Temaprat: Personvern og VR
Kva er utfordringane?

Innleiar: S​​ynnøve Olset
Fasilitator: Christer Kleppe

Lars Bovim (HVL/HB)
Håkon Garfors (Helse Vest IKT)
Thomas Fiskeseth (Helse Vest IKT)
Randi Gjerd(Helse Vest IKT)

14:00
Pause

Show and tell // Innovasjon- og forskningsprosjekter
Spørsmål frå publikum​

Spello AS – Software for læring og formidling i AR og VR.

StikkApp – Eit læringsspill til bruk i helseutdanninga.

Trygg-Grunn

Visuell Dokumentasjon (vidoc.no)

SAFER

 14:50
Oppsummering​ og avslutning ​

​ ​