Innovasjonsprosjekt Sandbox

Helse Vest IKT vil legge til rette for helseinnovasjon

Helse Vest IKT ønsker å legge til rette for helseinnovasjon ved å utvikle en såkalt sandkasse - en tjeneste hvor innovatører kan teste ut og visualisere ideene sine. 


En forutsetning for gode innovasjoner er å vite hvilke data en kan operere på. For å drive innovasjon er det derfor et behov å ha gode data å leke seg med, mener Ingerid Rødseth ved Innovasjon og arkitektur i Helse Vest IKT.

Hun arbeider nå med å legge til rette nettopp dette - en tjeneste hvor interesserte kan utforske ulike muligheter - en såkalt sandkasse/sandbox.  

Hva er en sandkasse?

En sandkasse er er et verktøy med åpne datasett som inneholder fiktive data som publiseres for offentligheten.

– Åpne datasett er en lavterskelsandkasse som skiller seg fra mer komplekse løsninger. Dette er et behov som vil treffe innovatører, gründere, studenter og andre tredjeparter som ønsker å benytte helsedata i sine applikasjoner, kan Rødseth fortelle.

Målet med prosjektet Sandbox er å gi et utgangspunkt og en mulighet til å drive innovasjon på digitale helsetjenester. De åpne datasettene vil legge til rette for innovasjon ved at hvem som helst kan prøve ut sine helseinnovative idéer. 

Dette gjøres ved at idéer blir satt ut i live gjennom et verktøy som har tilnærmet reelle data, slik at nyvinningene kan testes ut gjennom prototyping og pilotering, forklarer hun videre.

Behov for innovasjonsverktøy innen helse

For å nå målene i Helse 2035 om aktiv pasientmedvirkning, effektiv ressursbruk, god samhandling og helhetlig behandling må grunnlaget først lages skal en tro innovatøren:

– Vi har helt klart et behov for nye og effektive digitale helsetjenester, men for å dekke dette behovet må man legge til rette for å drive med innovasjon.

Innovasjonstiltak starter naturlig med tilgang til en sandkasse med fiktive helsedata. Mens det i dag finnes en  rekke åpne datasett på mange fagområder, er situasjonen annerledes innen helse.

– Av personvernhensyn er det naturlig nok bare offentlige helsedata som i dag ligger i opne datasett, sier Rødseth.

Hun mener at det for neste generasjons applikasjoner derimot er et behov for å gi tilgang til fiktive data som er i dag er lukket for reelle data.

– Mye tyder på at tredjepartsleverandører i fremtidige applikasjoner kan gis tilgang til helsedata dersom personen gir sin godkjenning. En parallell ser vi innen finans, der PSD2-regulativet pålegger bankene å gi tilgang til tredjepartsleverandører dersom kunden ønsker det, fortsetter hun.

Samfunnsnyttig gjennom brukermedvirkning

Ved å legge til rette for innovasjon gjennom åpne datasett, kan både interne og eksterne miljøer utforske muligheter for å skape nye digitale helsetjenester. Jo flere som jobber med nyskaping, jo større er sjansene for å få frem gode idéer og synergieffekter.

Etter hvert er tanken at brukere skal involveres. Enten det er innovatører, SSB eller andre kan disse gi verdifull input til hvordan de opne datasettene bør utformes og være en viktig del i klargjøringen av sandkassen til Helse Vest IKT.

For å få en samfunnsmessige nytte av sandkassen er man avhengig av at innovasjonen retter seg mot forbedret og mer effektiv pasientbehandling med aktiv brukermedvirkning.

– Når sandkassen er klargjort, og de åpne datasettene kan benyttes, bør derfor pasienter medvirke som en naturlig del av de enkelte innovasjonsprosjektene, mener Rødseth som er ansatt i Helse Vest IKT for å arbeide med brukeropplevelse.

Prosjekt med potensiale

I tillegg til at prosjektet legger til rette for å kunne drive med innovasjon på digitale helsetjenester, vil det også være mulig å sammenstille dataene med andre åpne datasett for å få ny forståelse og ny innsikt.

Muligheten for å predikere ulike utfall økes ved en slik type innsikt. En vil for eksempel kunne knytte ulike helsetilstander til eksterne faktorer ved å sammenstille ulike åpne datasett, sier den bergenske innovatøren.

Sandkassen med datasettene Helse Vest IKT vil utvikle skal inneholde en kompakt versjon av helsedataene. De skal være detaljerte nok til å gi et nyttig innovasjonsgrunnlag, men heller ikke mer.

Datasettene må publiseres på et nettsted som er tilgjengelig for offentligheten. Hvor og hvordan denne publiseringen skal skje, må vurderes ved å identifisere ulike hensyn i prosjektperioden.Fann du det du leita etter?