Tekprat til Helse Førde

Helse Førde blir første føretak til å tilby ei utgåve av Tekprat, etter Helse Bergen.

​TekPRAT skal no køyrast ut til alle føretaka i Helse Vest. Først ut etter Helse Bergen er Helse Førde, kor Gro Rukan er koordinator, og allereie er godt i gang med planlegging av Tekprat denne hausten.

Sett av datoane i dag!
Tekprat Førde: 23. september kl. 0830 – 1200
Tekprat Bergen: 19. september kl. 0800 – 1115