Videokonsultasjon med behandler via helsenorge.no

Det er nå mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte.

For at videokonsultasjonen skal bli bra må du ta visse hensyn, så vi ber deg som pasient om å lese denne informasjonen nøye.  

Sikre at du har tilgang til digitale tjenester på helsenorge

Du styrer selv tilgang til digitale tenester på helsenorge.no. For at du skal få varsel om at en videokonsultasjon er satt opp for deg, må du ha samtykket til «full tilgang». 

Sjekk følgjande dersom du er usikker på om du har «full tilgang»:

 1. Logg inn på helsenorge.no
 2. Trykk på navnet ditt oppe til høyre slik at du får opp profilinnstillingene dine
 3. Trykk på «Bruk av helsetjenester og ordninger». Om «Bruk av Helsenorge» viser «Du har full tilgang», er du allerede i mål. Viser denne noe annet, må du trykke «Endre innstillinger», og så «Endre» igjen og sett den til «Full».
Med «full tilgang» på helsenorge, vil du få varsel om innkallinger og du vil finne innkallinger i «Meldinger» og «Timeavtale». Innkallinger vil alltid ligge i din «Pasientjournal», selv når du ikke har fullt samtykke.Før møtet

Her er noen tips til deg som har fått innkalling til en videokonsultasjon og er usikker på hva du må gjøre. Klikk på knappene under for å se hva du trenger av utstyr og hvordan du skal forberede deg til samtale med behandler. 

Dette trenger du

 • Enhet som smarttelefon, nettbrett eller PC. Dersom PC skal brukes må den ha integrert kamera, mikrofon og høyttaler (kan være innebygd i enheten). Hodetelefoner kan være nyttig, men er ikke obligatorisk.
 • Tilgang til stabilt internett. Dersom du bruker PC, forsikre deg om at du ikke bruker Internet Explorer. 
 • Et rom hvor du kan være alene, og ikke risikerer at andre kommer inn og avbryter, eller kan høre hva du og behandleren sier. Rommet bør også ha god belysning slik at behandleren din kan se deg godt.

Før videokonsultasjonen

 • Dersom du ikke kan møte til timen din eller tilstanden din har blitt forverret, er det viktig at du gir beskjed til sykehuset. Logg inn på www.helsenorge.no for å sende en melding. Dersom det er mindre enn to virkedager igjen til timen din må du kontakte sykehuset direkte på telefon, mandag til fredag klokken 0800-1530. Dersom helsetilstanden forverrer seg vesentlig, må du kontakte fastlegen eller den som har henvist deg til time på sykehuset. Fastlegen kan også gi deg råd og oppfølging i ventetiden.
 • Planlegg samtalen i rimelig tid slik at samtalen i størst mulig grad kan gjennomføres uten avbrudd eller forstyrrelser. Sjekk at kamera og mikrofon virker ved å åpne https://join.nhn.no og taste inn 998112. Dette er et testrom hvor du kan bli kjent med hvordan det virker i god tid før samtalen.
 • Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på forhånd, inkludert oversikt over medisinbruk.
 • Åpne innkallingsbrevet med møteromslinken fem minutter før slik at du er klar til å trykke på linken rett før konsultasjonen starter.
 • Les gjennom punktet "Håndtering av eventuelle problemer" på forhånd lenger nede på siden, slik at du er forberedt dersom oppkoblingen ikke fungerer.

Oppkobling til videokonsultasjon 

Har du mottatt en innkallelse til en time på sykehuset som skal gjennomføres på video gjør du følgende: 

 • Ta fram mobiltelefon, nettbrett eller PC, og sørg for at enheter er ladet og koblet til et trådløst nett
 • Åpne nettleser (Ikke Internet Explorer)
 • Logg inn på helsenorge.no
 • Gå inn på MELDINGER, og finn innkallingsbrev

     

 • Åpne dokumentet Innkallingsbrev og start videokonsultasjon ved å trykke på linken som ligger i brevet rett før du har en timeavtale for å koble opp. Dersom linken i innkallingsbrevet ikke fungerer må du åpne https://join.nhn.no. Klikk på det grønne symbolet for «video» og tast inn romnummeret som du har fått oppgitt. Tast så inn pinkode dersom du har fått oppgitt dette, eller klikk på «delta». Dersom du ikke har mottatt romnummer og pinkode, ta direkte kontakt på telefon med avdelingen som har kalt deg inn. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet.

    

 • Du må nå gi videoløsningen tilgang til mikrofon og kamera
  • Tillat tilgang til Mikrofon og kamera

                


 • Dersom du vert bedt om å gi tilgang i nettleser, trykk OK.

 • Skriv inn navnet ditt, trykk OK

   
Deltagelse i møte

 • Vent til sykehuset kobler opp


 • Da er alt klart. Juster volum om behandler ikke hører deg.

 • Snu telefonen eller nettbrettet for å få større bilde.


Under møtet

Under møtet er det visse kjøreregler som du må rette deg etter. Det er viktig at du gjør deg kjent med disse før møtet, slik at konsultasjonen kan gå så knirkefritt som mulig. Oppstår det problem underveis i konsultasjonen finner du også svar på hvordan du kan løse disse her. 

Kjøreregler for videokonsultasjonen

 1. Alle involverte parter må presentere seg. Dersom du har med en venn/pårørende er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. Behandleren kan spørre om det er andre i huset eller i bygningen hvor du er.
 2. Ingen av møtedeltakerene skal gjøre opptak av samtalen (hverken lyd eller bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din elektroniske journal. Denne er tilgjengelig for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige moment

Husk at behandlerne ikke ser 'hele deg', og at det er annerledes å observere en person på en skjerm sammenlignet med fysisk oppmøte. Dersom du har noen informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Håndtering av eventuelle problem

Tabellen under hjelper deg med å løse eventuelle problemer som skulle oppstå. Dersom du fremdeles opplever tekniske problemer, må du ta kontakt med Helse Vest IKT sitt kundesenter på 55 97 65 51

Problemløsning
PROBLEMLØSNING
Det har skjedd en forverring av helsen din som gjør at du er usikker på om en videosamtale er riktig.Ta kontakt med sekretariatet så snart som mulig. Se kontaktinformasjon i innkallingen.
Behandler er forsinketForsinkelser kan oppstå på samme måte som på den vanlige poliklinikken. Dersom du ikke kan vente, ta kontakt med sekretariatet og gi beskjed. Se kontaktinformasjon i innkallingen.
Du er forsinketTa kontakt med sekretariatet og gi beskjed. Se kontaktinformasjon i innkallingen. Du kan risikere at konsultasjonen blir utsatt.
Du finner ikke en egnet plass å sitte i fredRing sekretariatet. Se kontaktinformasjon i innkallingen. Dersom du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, så må behandler vurdere om det er godt nok eller om du må få en ny time.
Du klarer ikke å koble deg på møtet
 • Har du tilgang til internett? Forsøk en kjent side
 • Dersom du bruker PC, forsikre deg om at den nylig er restartet og du ikke bruker Internet Explorer.  Eventuelt kan du avslutte ved å klikke på det røde symbolet og åpne timen via mobil eller nettbrett.
 • Koble deg opp ved å gå inn på https://join.nhn.no, klikk på det grønne videosymbolet og tast inn romnummeret som du finner i innkallingsbrevet. Tast pin-kode dersom dette er oppgitt, ellers trykker du på «delta»
 • Dersom du har kopiert linken fra innkallingsbrevet til en nettleser, se etter at det ikke har kommet inn et ekstra tegn eller mellomrom.
 • Dersom du ikke dukker opp i det virtuelle møterommet til avtalt tid kan det hende at behandler ringer deg på telefonen.
Bildet forsvinner, men lyden virker
 • Har du eget webkamera tilkoblet PC? Se om det finnes noe valg i systemet, samt at du har valgt riktig kamera.
 • Forsøk å plugge fra og til kamera.
 • Sørg for å ikkje ha flere program som bruker kamera oppe på en gang. Da kan kamera bli låst ett av programmen, mens du ønsker å bruke det i videosystemet til konsultasjonen.
 • Gå inn på https://join.nhn.no, klikk på de tre prikkene til høyre (innstillinger) og velg riktig enhet.
 • Slå av og på PC.
 • Dersom problemet fortsetter kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.
Lyden forsvinner, men bildet virker
 • Har du slått på lyden din? En PC har flere lydinnstillinger, forsøk nede i høyre hjørne å se at lyden er på. 
 • Gå inn på https://join.nhn.no, klikk på de tre prikkene til høyre (innstillinger) og velg riktig enhet.
 • Bruker du eksternt headsett eller høyttaler/mikrofon, sørg for at disse er slått på, og se om de har noen mute-knapp.
 • Test med en kjent lydkilde. For eksempel musikk eller YouTube.
 • Koble fra enheten og koble til igjen.
 • Slå av og på PC.
 • Dersom problemet fortsetter kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.
​Forsinkelse på lyd eller bilde​Ikke bruk videolink via VPN. Sjekk nettdekning. Lukk ned program og annet som kan belaste nettkapasiteten.
​Kommer ikke inn på linken. Får beskjed om at siden ikke kan laste.
Se informasjon om alternativ oppkobling i innkallingsbrevet – oppkobling via https://join.nhn.no
Hele samtalen bryter underveis
 • Har det skjedd noe med oppsettet ditt? Kabel som har løsnet? Mistet internett? Sitter du eventuelt i et rom med dårlig nettilgang?
 • Forsøk å gå inn i møtet på samme måte som sist.
 • Slå av og på PC, og prøv på nytt.
 • Ring avdelingen og forklar situasjonen.
 • Dersom problemet fortsetter kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.


Dine rettigheter og betaling

Selv om møtet med legen skjer på en annen plass enn på sykehuset, er det fremdeles de samme reglene for taushetsplikt og personvern som gjelder. Under kan du gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder og få mer informasjon om betaling. 

Taushetsplikt og personvern

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonelloven og Pasientrettigheitsloven sine regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandlingen av informasjon som kommer frem under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal føres i journalen på lik linje som om samtalen skulle skje ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om din helse kan som hovedregel bli gitt til annet samarbeidende helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du motsetter deg dette).

Valgt videokonsultasjonsløsning har en kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret, verken på internett, eller på våre servere.

Frivillig deltagelse

Det er frivillig å benytte videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra noen instanser i helsevesenet. 


Logg inn på www.helsenorge.no for å sende en melding. Dersom det er mindre enn to virkedager igjen til timen din må du kontakte oss direkte på telefon, mandag til fredag klokka 0800-1530.

Dokumentasjon og betaling

Videokonsultasjonen blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal og egendelen er den samme som ved annen poliklinikk.

Krav om egenandel sendes som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasienter med frikort, og barn under 16 år, betaler ikke egenandel. Ved psykiatrisk behandling gjelder dette barn og ungdom under 18 år.

Fann du det du leita etter?