The Body VR-anatomy viewer

Dette programmet viser deg 3D-bilder generert frå tradisjonelle CT/MRI-scans, som gjer det mogleg radiologen, medisinstudentar og pasientar å sjå anatomiske bilete på ein heilt ny måte.
 

Applikasjonen inkluderer bilete frå hjernen, mageregionen, hjartet, lungene, ryggrada, men tillèt også brukaren til å importere sine eigne DICOM-filer.

Brukarane vil få moglegheit til å direkte interaktivisere med desse modellane ved bruk av handkontrollane. Desse kontrollane gjer det mogleg for brukaren å skalere, rotere og tilpasse bileta fritt, i 3D-rom.

Brukarane kan leggje til merknadar til spesifikke område på bilete, for å vise unormalitetar eller svulstar. Bileta kan deretter lagrast og lastast opp, slik at dei kan delast med andre. All pasientrelatert informasjon blir sletta i denne prosessen.

Denne kan lastes ned frå Steam om du ber om å få bli beta-tester.

For å søkje om ein privat beta kan skaparane av applikasjonen kontaktast her.

http://TheBodyVR.com/contact/

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.