Avdelingar

Helse Vest IKT er organisert i seks avdelingar i tillegg til ein stabseining: Økonomi og HR. Kvar avdeling er organisert i fleire seksjonar.

Fann du det du leita etter?