Innovasjon

Seksjon for innovasjon arbeider hovedsakelig på oppdrag fra føretaka i Helse Vest, i prosjekter og programmer der teknologi og teknologiutprøving er eit vesentleg aspekt.

Vi bidrar til at kundane identifiserer og får utnytta innovasjonspotensialet i endringsprosjekt. Innovatørane våre er oppdaterte på teknologiske trendar og moglegheiter, og bidrar med rådgjeving slik at kunden kan inkludere innovasjonsperspektivet i planar og strategiar under endringsarbeidet sitt.

I tillegg utviklar og driftar seksjonen innovasjonslaben i Helse Vest IKT og legger til rette for ein utprøvingsarena for føretaka og andre interessentar. Akademia og næringsliv er viktige samarbeidspartnarar for oss.

Fann du det du leita etter?