Arkitektur og løysingsdesign

Seksjon for Arkitektur og løysingsdesign utgjer eit solid fagmiljø av verksemds-/løysingsarkitektar som bidrar inn i endringsarbeidet i prosjekt og program. Vi arbeider for å skape samanheng og ivareta heilskapen i endringsarbeidet. Vi skal mellom anna sjå brukarbehov, arbeidsprosessar og informasjon i samanheng med moglegheiter innan teknologi. Lagarbeid i avdelinga, og i prosjekt, er ein føresetnad for å handtere kompleksiteten i endringsarbeidet.

Fann du det du leita etter?