Driftssenter

Det døgnbemanna driftssenteret skal overvake dei sentrale tenestene, også om natta og på heilagdagar. Ved oppdaging av alvorlege feil, vil desse bli forsøkt retta før brukarane blir ramma.

Driftssenteret jobbar også tett med kundesenteret ved utretting av feil og oppfølging av brukarar.

Fann du det du leita etter?