Bruk MinGat hjemmefra

Helse Vest tilbyr en 2-faktor autentiseringsløsning for sikker pålogging. Denne kan benyttes når en logger på MinGat hjemmefra for ansatte i Helse Vest. Løsningen gir også leverandører tilgang til Bomgar.

SecureID app logo

Velg hvilk​​en lø​​​​sning​ du ønsk​​er å ta i bruk​:

Kodebri​kke​ på mobil​​​​

Installer kodebrikken som en app på din smarttelefon.​​​​​

SMS​​-l​​​øsni​ng​

Motta kode på SMS. Kan brukes på alle telefoner.

​​

E​​​​nglish user manuals:

- HP ALM - External users log on
- RSA Token​​

Dette trenge​r ​​​du å vite om 2-fa​​​​​ktorløsningen i Helse Vest

Under finner du det du trenger å vite for å komme i gang med 2-faktorløsningen. Dersom du har problemer med å få tilgang, har kundesenteret til Helse Vest IKT døgnåpent. Ta kontakt på 55 97 65 40 eller send en epost. ​​

Hva er en 2-fakto​​​r ​​sikkerhetsløsning?

I autentisering (pålogging) finnes det tre metoder, disse er noe man vet, noe man er og noe man har. For eksempel passord, fingeravtrykk og adgangskort. 2-faktor autentisering, også kalt sterk autentisering, benyttes når to av disse metodene benyttes i kombinasjon. Et eksempel er Bank ID, der benyttes brukernavn og passord (noe man vet) og kode i fra kodebrikken (noe man har).

Hvorfor treng​er vi 2-fak​​​tor?

Det er for å øke sikkerheten og sørge for at uvedkommende ikke får tilgang på informasjon de ikke skal ha tilgang til. I tillegg vil 2-faktor gi oss en mulighet til å gjøre mer innhold tilgjengelig utenfor Helse Vest sitt nettverk på en sikker måte.

Vil 2-faktor l​​​øsningen erst​​atte smartkort for pålogging?

Nei, 2-faktor er et tillegg til smartkort, og skal brukes når en logger på enheter en eier selv, for eksempel fra et nettbrett eller en hjemme pc. Man vil heller ikke nå de samme tjenestene som ved bruk av smartkort på en Helse Vest-PC

Kan jeg har f​​le​​re tokens?

I utgangspunktet nei, meningen er at hver enkelt bruker kun skal ha ett token.

Hva er forventet lever​​​i​ngstid for de ulike tokentypene?

Kodebrikke på mobil og SMS-token: Samme dag eller påfølgende virkedag.

Fann du det du leita etter?