MinGat-instruksjon

Det er nå slutt på den gamle innloggingen til MinGat hjemmefra som du nå prøvde å benytte deg av.

For å få tilgang til den nye og sikrere løsningen, kan du besøke følgende adresse for å få kjennskap til hvordan du skaffer deg tilgang:

www.helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/kundesenter/2-faktor  

Om du allerede har skaffet deg tilgang, bør du oppdatere favoritten din til følgende adresse: https://mingat-XXX.ihelse.net  - Her er xxx ditt foretak sin tre bokstav forkortelse. Eksempelvis https://mingat-HBE.ihelse.net for Helse Bergen.

Ved spørsmål ta kontakt med Kundesenteret på

Kundeweb:
På jobb: Kundeweb.ihelse.net
Hjemme: https://helse-vest-ikt.no/avdelinger/ikt-fagsenter/kundesenter

E-post: Kundesenteret@helse-vest-ikt.no

Tlf: 559 76 540

Fann du det du leita etter?