Prosess og forbetring

Seksjonen har ansvar for opning, endring og lukking av tilgangar til PC-ar, e-post og applikasjonar som vert brukt i Helse Vest. I tillegg er vi ansvarlege for re-setting av passord i dei same systema.

Prosess og forbetring har òg ansvar for manuell overvaking av den elektroniske meldingsflyten mellom legekontor og kommunar, samt oppdatering av rekvirentregisteret.

Fann du det du leita etter?