Tilgangsbehandling

Seksjonen har ansvar for opning, endring og lukking av tilgangar til PC-ar, e-post og applikasjonar som vert brukt i Helse Vest. I tillegg er vi ansvarlege for re-setting av passord i dei same systema.

Tilgangsbehandling har òg ansvar for manuell overvaking av den elektroniske meldingsflyten mellom legekontor og kommunar, samt oppdatering av rekvirentregisteret.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.