Arkitektur, portefølje og innovasjon

Avdeling Arkitektur, portefølje og innovasjon har fokus på utvikling av helseføretaka gjennom ulike endringstiltak.

Innovatørane arbeider aktivt for å vurdere og teste ut ny teknologi som kan bidra til å skape innovasjon i føretaka.

Arkitektane arbeider både med langsiktig planlegging av endringar gjennom deltaking i strategisk arbeid og porteføljestyring, og med å sørge for at dei ulike programmene og prosjekta implementerer løysingar som støttar pasientens behov og arbeidsprosessane i føretaka i tråd med dei langsiktige måla.

Kontaktinformasjon

Arrangement

  • Måndag 23.09.
    Tekprat - Maskinlæring og kunstig intelligens

    Korleis kan kunstig intelligens nyttast til å betre norsk pasienttryggleik? Og korleis får vi gode resultat. Vi tek praten på den første Tekprat'en på Førde Sentralsjukehus.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.