Arkitektur, portefølje og innovasjon

Avdeling Arkitektur, portefølje og innovasjon har fokus på utvikling av helseføretaka gjennom ulike endringstiltak.

Innovatørane arbeider aktivt for å vurdere og teste ut ny teknologi som kan bidra til å skape innovasjon i føretaka.

Arkitektane arbeider både med langsiktig planlegging av endringar gjennom deltaking i strategisk arbeid og porteføljestyring, og med å sørge for at dei ulike programmene og prosjekta implementerer løysingar som støttar pasientens behov og arbeidsprosessane i føretaka i tråd med dei langsiktige måla.

Kontaktinformasjon

Arkitektur og løysingsdesignhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/arkitektur-portefolje-og-innovasjon/arkitektur-og-loysingsdesignArkitektur og løysingsdesign
Innovasjonhttps://helse-vest-ikt.no/seksjon-avdeling/Sider/Innovasjon.aspxInnovasjon
Portefølje- og arkitekturstyringhttps://helse-vest-ikt.no/avdelinger/arkitektur-portefolje-og-innovasjon/portefolje-og-arkitekturstyringPortefølje- og arkitekturstyring

Fann du det du leita etter?