LIBRA forvaltning

LIBRA er namnet på Helse Vest sitt program for logistikk, innkjøp, budsjett og regnskap. Gjennom seksjonen LIBRA Forvalting har ein samla forvalting av register, prosess og system innan LIBRA i ei felles eining.

Seksjonen har ansvar for å oppdatere og vidareutvikle arbeidsprosessane innan økonomi, innkjøp og logistikk, og sjå til at register og masterdata er riktige og oppdaterte i vårt nye system SAP.


Seksjonen forvaltar også eksisterande systemportefølje på området til den er fasa ut, og
aktuelle ressursar i Helse Vest IKT som i dag forvaltar blant anna Visma, Merida og Oracle Financials vil verte ein del av den ny-etablerte seksjonen. 
Fann du det du leita etter?