Økonomi og HR

Økonomi- og HR-staben har det overordna ansvaret for å understøtte leiinga, det enkelte helseføretak og prosjekt i Helse Vest med god styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag innanfor IKT området.

Økonomistaben har controllarar for kvar av dei andre avdelingane. I tillegg bidreg avdelinga med støtte til dei andre avdelingane på kommunikasjonsfeltet.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.