Felles løysing

Seksjon for Felles Løysing har ansvaret for opplæring av nytilsette og studentar i kliniske fagsystem i Helse Vest. Seksjonen deltar også i det operative styringsorgan med sekretariat og koordinatorer. Vidare har seksjonen også ein rekke faste forvaltningsoppgåver knytt til EPJ systema.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.