Felles løysing

Seksjon for Felles Løysing har ansvaret for opplæring av nytilsette og studentar i kliniske fagsystem i Helse Vest. Seksjonen deltar også i det operative styringsorgan med sekretariat og koordinatorer. Vidare har seksjonen også ein rekke faste forvaltningsoppgåver knytt til EPJ systema.

Fann du det du leita etter?