Felles løysing

Seksjon for Felles Løysing har ansvaret for opplæring av nytilsette og studentar i kliniske fagsystem i Helse Vest. Seksjonen deltar også i det operative styringsorgan med sekretariat og koordinatorer. Vidare har seksjonen også ein rekke faste forvaltnings oppgåver knyta til EPJ systema.

Kontakt