Opplæringsfilmar i samband med pandemiutbrot

Opplæring

Dette er ei side for deg som er student, sjukepleiar eller lege  kor du kan sjå opplæringsfilmar i MEONA (elektronisk kurve) og DIPS.

Etter at COVID-19 kom til Noreg har det vore utfordrande for Helse Vest å halde fysiske kurs for studentar, sjukepleiarar og leger som skal arbeide i sjukehusa. På denne sida tilbyr Helse Veste IKT videoopplæring i sentrale funsksjonar i MEONA og DIPS.  

Hensikta er at du skal få ei rask innføring i systema for å kunne registrere og dokumentere informasjon i pasienten si elektroniske pasientjournal (EPJ).

Grunna situasjonen vi er i, er det utfordrande å gjennomføre fysiske kurs i klasserom. Det vert derfor gjennomført undervisning/E-læring via Skype. 

Sjå her for informasjonsvideo om korleis ein logger seg på Skype.Fann du det du leita etter?