Pasientjournal

Seksjon Pasientjournal drifter og forvaltar DIPS i Helse Vest. Seksjonen vart oppretta 1. november 2022. Seksjonen sin hovudoppgåve er innan drift og forvaltning. Seksjonen har tilsette på alle Helse Vest IKT sine lokasjonar.

Fann du det du leita etter?