Samhandling

Seksjon for Samhandling overvakar elektronisk meldingsutveksling mellom sjukehus, legekontor og kommunar. Vidare testar, breidder og legg seksjonen til rette for nye meldingstypar og samhandlingspartnarar. I tillegg har dei ansvar for å vedlikehalde rekvirentregister og køyre diverse KS rapportar.


Kontaktinformasjon

samhandling@helse-vest-ikt.no eller tlf: 906 73 573 (08:00 – 15:30)
24/7: kundesenteret: 55 97 65 40
Fann du det du leita etter?