Samhandling

Seksjon for Samhandling overvakar elektronisk meldingsutveksling mellom sjukehus, legekontor og kommunar. Vidare testar, breidder og legg seksjonen til rette for nye meldingstypar og samhandlingspartnarar. I tillegg har dei ansvar for å vedlikehalde rekvirentregister og køyre diverse KS rapportar.


NYHETER
Klart for ny radiologiløysing i Helse Førde

10. desember 2018 er Helse Førde første føretaket som tek i bruk den nye radiologiløysinga som etterkvart skal innførast i heile Helse Vest. 

Leverandøren av den nye felles løysinga heiter Sectra. Førebuingane har pågått dei par siste åra, med utvikling av integrasjonar og kopiering av data frå dei gamle løysingane. Etter at Helse Førde har tatt i bruk det nye systemet 10. desember 2018, følgjer Helse Fonna i februar 2019, Helse Stavanger i mai 2019, og Helse Bergen og DPI i september 2019.

Dette er dei to viktigaste fordelane med den nye felles løysinga:
- Mykje enklare tilgang til informasjon på tvers av føretaka.
- Forvalting og drift for den nye løysinga skal bli merkbart billigare enn summen av kostnadene til dagens fire system. Slik kan Helse Vest få frigjort midlar til andre føremål.

DRIFTSMELDINGER

- Det er for tiden ingen driftsmeldinger publisert.


Kontaktinformasjon

samhandling@helse-vest-ikt.no eller tlf: 906 73 573 (08:00 – 15:00)
24/7: kundesenteret: 55 97 65 40
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.