Samhandling

Seksjon for Samhandling overvakar elektronisk meldingsutveksling mellom sjukehus, legekontor og kommunar. Vidare testar, breidder og legg seksjonen til rette for nye meldingstypar og samhandlingspartnarar. I tillegg har dei ansvar for å vedlikehalde rekvirentregister og køyre diverse KS rapportar.

Kontakt

samhandling@helse-vest-ikt.no (07:30 – 15:45)
24/7: kundesenteret: 55 97 65 40 / kundesenteret@helse-vest-ikt.no