Samhandling

Seksjon for Samhandling overvakar elektronisk meldingsutveksling mellom sjukehus, legekontor og kommunar. Vidare testar, breidder og legg seksjonen til rette for nye meldingstypar og samhandlingspartnarar. I tillegg har dei ansvar for å vedlikehalde rekvirentregister og køyre diverse KS rapportar.


NYHETER
- Samhandling V-tester og bredder for å kunne sende fødselsepikriser til Helsestasjoner og Jordmortjeneste og motta henvisninger fra de.  

DRIFTSMELDINGER

- Det er for tiden ingen driftsmeldinger publisert.


Kontakt

samhandling@helse-vest-ikt.no eller tlf: 906 73 573 (07:30 – 15:45)
24/7: kundesenteret: 55 97 65 40
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.