Samhandling

Seksjon for Samhandling overvakar elektronisk meldingsutveksling mellom sjukehus, legekontor og kommunar. Vidare testar, breidder og legg seksjonen til rette for nye meldingstypar og samhandlingspartnarar. I tillegg har dei ansvar for å vedlikehalde rekvirentregister og køyre diverse KS rapportar.


NYHETER
Klart for ny radiologiløysing i Helse Vest

Sectra er leverandøren av den nye felles radiologiløysinga som etter kvart skal innførast i heile Helse Vest. Frå tidlegare har Helse Fonna, Helse Førde og Helse Stavanger allereie byrja å ta det nye systemet i bruk, og frå midten av november 2019 vil også Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Stiftelsen Bergen byrja å ta det i bruk.

Dette er dei to viktigaste fordelane med den nye felles løysinga:
- Mykje enklare tilgang til informasjon på tvers av føretaka.
- Forvalting og drift for den nye løysinga skal bli merkbart billigare enn summen av kostnadene til dagens fire system. Slik kan Helse Vest få frigjort midlar til andre føremål.


Kontaktinformasjon

samhandling@helse-vest-ikt.no eller tlf: 906 73 573 (08:00 – 15:30)
24/7: kundesenteret: 55 97 65 40
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.