Samhandling

Seksjon for Samhandling overvakar elektronisk meldingsutveksling mellom sjukehus, legekontor og kommunar. Vidare testar, breidder og legg seksjonen til rette for nye meldingstypar og samhandlingspartnarar. I tillegg har dei ansvar for å vedlikehalde rekvirentregister og køyre diverse KS rapportar.


NYHETER

Organisasjonsendring for Stiftelsen Betanien Bergen

 

På grunn av endring i organisasjonsstruktur vil Stiftelsen Betanien Bergen fra tirsdag 28. januar 2020 hete Betanien Sykehus AS.

Denne endringen medfører at organisasjonen vil få nytt organisasjonsnummer og ny HER-id i adresseregisteret.

For samhandlingspartnere må ny organisasjon lastes inn i fagsystem før kommunikasjon kan gjenopptas.

 

Den nye organisasjonen kan finnes i adresseregisteret her:

https://register.nhn.no/ar/virksomhet/index/146512
Kontaktinformasjon

samhandling@helse-vest-ikt.no eller tlf: 906 73 573 (08:00 – 15:30)
24/7: kundesenteret: 55 97 65 40
Fann du det du leita etter?