Samhandling

Seksjon for Samhandling overvakar elektronisk meldingsutveksling mellom sjukehus, legekontor og kommunar. Vidare testar, breidder og legg seksjonen til rette for nye meldingstypar og samhandlingspartnarar. I tillegg har dei ansvar for å vedlikehalde rekvirentregister og køyre diverse KS rapportar.


NYHETER
Stopp av DIPS laurdag 8. februar 2020, frå 15:30 til 18:30 (21:00 for Arena)

Det er planlagt stopp av DIPS Classic og Arena laurdag 8. februar 2020 fra 15:30 til rundt 18:30, grunna oppgradering av DIPS Arena og installasjon av sikkerheitsoppdatering på Oracle database.

DIPS Classic vil vere i normal produksjon frå rundt 18:30, DIPS Arena vil vere i normal produksjon fra rundt 21:00.
DIPS vil vere tilgjengeleg i lesekopi i perioden og erstatningsjournal blir aktivert.

Integrasjoner blir snudd mot DIPS lesekopi, slik at det er mogleg å søke opp kjente pasientar i DIPS lesekopi. Manuelle-/nødrutiner må brukast ved bestilling av prøver og røntgen under oppgraderinga. Svar på undersøkingar blir overførte når DIPS er oppe i normal produksjon. PLO og dialogmeldingar vil stoppe i perioden, og nødrutiner må brukast.

Stoppen vil også påverke IMATIS- og helsenorge.no-integrasjoner mot DIPS.

Meona vil fungere som normalt, men nødrutiner må følgast for nye pasientar som ikkje er innlagte i DIPS. E-resept og Kjernejournal skal fungere på inneliggande pasientar via DIPS lesekopi.

Sjå også informasjon på føretaka sine intranett-sider.
Venleg helsing Helse Vest IKT.
Kontaktinformasjon

samhandling@helse-vest-ikt.no eller tlf: 906 73 573 (08:00 – 15:30)
24/7: kundesenteret: 55 97 65 40
Fann du det du leita etter?