Applikasjonsdrift

Applikasjonsdrift har eit overordna ansvar for at Helse Vest IKT sine tenester er tilgjengelege.

Konsulentane våre har teknisk kompetanse som gjer oss i stand til å gjenopprette tenestene etter driftsavbrot, i tillegg til å oppgradere nye versjonar av programvare.

Fann du det du leita etter?