Database

Database sin hovudoppgåve er drift og vedlikehald av databasar i Helse Vest IKT.

I all hovudsak gjelder det databasar på teknologiane Microsoft SQL og Oracle, men dei kan hjelpe til på andre områder/teknologiar etter behov. Seksjonen bidrar i ulike prosjekt, og skal ha en rådgivande rolle innanfor fagfeltet.
Fann du det du leita etter?