Datakommunikasjon

Seksjonen sine arbeidsoppgåver er i hovudsak leveransar knytt til utbygging av nye areal, vedlikehald av eksisterande nettinfrastruktur og sikkerheitsrelaterte problemstillingar knytt til trafikk mellom ulike sikkerheitssonar.

Datakommunikasjon har ansvar for datanettverket i  Helse Vest, noko som mellom anna inkluderer brannmurar, rutarar og basestasjonar for trådlaust nett.

Seksjonen vår er ein del av eit mangfoldig miljø. Vi ønskjer ein god blanding av nyutdanna og erfarne tilsette. 

Fann du det du leita etter?