Datakommunikasjon

Seksjonen sine arbeidsoppgåver er i hovudsak leveransar knytt til utbygging av nye areal, vedlikehald av eksisterande nettinfrastruktur og sikkerheitsrelaterte problemstillingar knytt til trafikk mellom ulike sikkerheitssonar.

Datakommunikasjon har ansvar for datanettverket i  Helse Vest, noko som mellom anna inkluderer brannmurar, rutarar og basestasjonar for trådlaust nett.

Seksjonen vår har eit ungt miljø, fordi vi satsar på nyutdanna og studentar som framleis er under utdanning.

Fann du det du leita etter?