IKT-sikkerheit

IKT-sikkerheit er ein seksjon i avdelinga Tenesteproduksjon. Seksjonen har det daglege ansvaret for ITIL-prosessen for informasjonsssikkerheit og styringssystemet for informasjonssikkerheit i Helse Vest IKT.

Fann du det du leita etter?