IKT-sikkerheit

IKT-sikkerheit er ein seksjon i avdelinga Tenesteproduksjon. Seksjonen har det daglege ansvaret for ITIL-prosessen for informasjonsssikkerheit og styringssystemet for informasjonssikkerheit i Helse Vest IKT.

I tillegg kan vi bistå med mellom anna:

IKT-sikkerheit

  • Sikkerheitsarkitektur
  • Gjennomføring av risikovurderingar
  • Gjennomføring av personvernkonsekvensvurderingar
  • Sikkerhetsrådgivning i prosjekt 
  • Bistand i samband med innkjøp/kravspesifikasjon
  • Bistand til å utarbeide og følgje opp databehandleravtalar
  • Leverandørstyring (informasjonssikkerheit og personvern)
  • Inntrengningstest/sikkerheitstest
  • Oppfølging av informasjonssikkerheitsavvik/-hendingar
  • Generell rådgjeving innan informasjons- og IKT-sikkerheit

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?