IKT Utstyr

Ei av hovudoppgåvene til seksjon for IKT-Utstyr er å følgje med i marknaden og velje og kjøpe inn produkt og IKT-utstyr.

Vi driv òg med standardisering, testing og klargjøring av IKT-utstyr.

Vidare tek vi imot og følgjer opp bestillingar av IKT-utstyr frå kundane/brukarane våre, og gir dei råd om produkta vi har kjøpt inn.

Seksjonen er i tillegg koordinator for leveranse av server, lagring, databaser, nettverk.

Fann du det du leita etter?