IKT Utstyr

Ei av hovudoppgåvene til seksjon for IKT-Utstyr er å følgje med i marknaden og velje og kjøpe inn produkt og IKT-utstyr.

Vi driv òg med standardisering, testing og klargjøring av IKT-utstyr.

Vidare tek vi imot og følgjer opp bestillingar av IKT-utstyr frå kundane/brukarane våre, og gir dei råd om produkta vi har kjøpt inn.

Seksjonen er i tillegg koordinator for leveranse av server, lagring, databaser, nettverk.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.