Server og lagring

Server og Lagring har ansvar for drift og vedlikehald av serverar og operativsystema på serverane.

Vi forvaltar òg dei grunnleggende tenestene rundt serverane, som lagring av data, databasar, domene, sertifisering og e-post.

Til saman er vi 22 tilsette, fordelt på kontor i Førde, Bergen og Stavanger.

Fann du det du leita etter?