Server og lagring

Server og Lagring har ansvar for drift og vedlikehald av servarar og operativsystema på servarane.

Vi forvaltar òg dei grunnleggende tenestene rundt servarane, som lagring av data, databasar, domene, sertifisering og e-post.

Til saman er vi 22 tilsette, fordelt på kontor i Førde, Bergen og Stavanger.

Kontakt