Tele og signal

Seksjon for Tele og Signal har ansvar for det sluttbrukarutstyret knytt til områda telefoni, pasientvarslingsanlegg, videokonferanse, infoskjermar, tv-signal.

I tillegg har dei ansvar for design og vidareutvikling av alle tenester knytt til dette. Målet er at løysingane skal vere enkle i bruk og at dei er med å effektivisere arbeidsflyten i Helse Vest.

Seksjonen brukar i hovudsak løysingar levert av Avaya, Ascom, Best, Cisco.

Fann du det du leita etter?