Tele og signal

Seksjon for Tele og Signal har ansvar for det sluttbrukarutstyret knytt til områda telefoni, pasientvarslingsanlegg, videokonferanse, infoskjermar, tv-signal.

I tillegg har dei ansvar for design og vidareutvikling av alle tenester knytt til dette. Målet er at løysingane skal vere enkle i bruk og at dei er med å effektivisere arbeidsflyten i Helse Vest.

Seksjonen brukar i hovudsak løysingar levert av Avaya, Ascom, Best, Cisco.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.