Administrative system

Seksjonen har ansvar for forvalting av dei store administrative systema innanfor HR, Innkjøp/logistikk og  Økonomi, samt andre administrative system innanfor arkivering, HMS og kvalitetshandbøker. I tillegg har seksjonen ansvar for fagsystema til sjukehusapoteka. Desse systema er i stor grad regionale, og fleire av systema er i bruk for alle dei tilsette i Helse Vest.

Fann du det du leita etter?