Drifts- og støttesystem

Seksjonen har to hovudområde vi leverer på: Web- og portal løysingar og SMSys (Små og mellomstore system).

Innan Web- og portal er vi fire årsverk som i hovudsak jobbar med Sharepoint løysingane i føretaksgruppa. Sentrale område her er Inter-/intranett og Business Intelligence løysingar samt ein del andre webløysingar. Vi samarbeider tett med webredaktørar og kommunikasjonsmedarbeidarar i Helse Vest-gruppa.

Les meir om Drifts- og støttesystem

Drifts- og støttesystem

Små og mellomstore system (SMSYS) drifter og forvaltar ein portefølje på ca. 800 mindre system som nyttast i Helse Vest. I tillegg til dette er det vi som er ansvarleg for innføring av nye løysingar i denne kategorien. Dette strekkjer seg frå lokale applikasjonar som brukast av ein brukar på ein gitt pc til løysningar som krev meir enn til dømes ein applikasjonsserver, database, integrasjonar osv. Mange av løysingane er knytt til drift-/tekniske og medisinsk-tekniske miljø.

Seksjonen har i tillegg et forvaltaransvar for løysingar knytt til medisinske skåringssystem og datainnsamling.

Kontakt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.