Drifts- og støttesystem

Drift- og støttesystem består i dag av 16 medarbeidarar som jobbar i Bergen og Stavanger. Seksjonen leverer hovedsaklig innenfor områda intranett (Sharepoint), datainnsamling frå pasientar (CheckWare) og drift av små og mellomstore system (SMSys). Om lag halvparten av seksjonens kapasitet går med til SMSys der vi driftar rundt 800 applikasjonar for føretaksgruppa.

Les meir om Drifts- og støttesystem

Drifts- og støttesystem

Små og mellomstore system (SMSYS) drifter og forvaltar ein portefølje på om lag 800 mindre system som nyttast i Helse Vest. I tillegg til dette er det vi som er ansvarleg for innføring av nye løysingar i denne kategorien. Dette strekkjer seg frå lokale applikasjonar som brukast av ein brukar på ein gitt pc til løysningar som krev meir enn til dømes ein applikasjonsserver, database, integrasjonar osv. Mange av løysingane er knytt til drift-/tekniske og medisinsk-tekniske miljø.

Seksjonen har i tillegg et forvaltaransvar for løysingar knytt til medisinske skåringssystem og datainnsamling.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?