Integrasjon

Seksjon Integrasjon si hovudoppgåve er å levere, drifte og forvalte integrasjonar mellom ulike fagsystem og eksterne tenester.

Integrasjonsområdet er komplekst og involverer mange aktørar internt i føretaksgruppa, eksterne leverandørar og andre bidragsytarar i helsesektoren.

For å møte denne utfordringa er det etablert eit integrasjonssenter i samarbeid med seksjon Utvikling, som gjennom effektive prosessar i større grad utnyttar kapasiteten og kompetansen på integrasjonsområdet.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.