Integrasjon

Seksjon Integrasjon si hovudoppgåve er å levere, drifte og forvalte integrasjonar mellom ulike fagsystem og eksterne tenester.

Integrasjonsområdet er komplekst og involverer mange aktørar internt i føretaksgruppa, eksterne leverandørar og andre bidragsytarar i helsesektoren.

For å møte denne utfordringa er det etablert eit integrasjonssenter i samarbeid med seksjon Utvikling, som gjennom effektive prosessar i større grad utnyttar kapasiteten og kompetansen på integrasjonsområdet.

Fann du det du leita etter?