Prosjektleiing

Hovudoppgåva til seksjonen er å levere program/prosjektleiing til dei fleste prosjekta i Helse Vest si prosjektportefølje.

Vi deltek òg aktivt i fleire nasjonale satsingar og prosjekt.

Prosjektleiing er eit kompetansesenter innan prosjekt- og programleiing i heile Helse Vest, og medverkar aktivt i utviklinga av prosjektprosesser- og metodikk i føretaksgruppa.

Fann du det du leita etter?