Styringsdata

Styringsdata bidreg innanfor utvikling, innføring og forvalting av løysingar for kvalitet, styring- og verksemdsinformasjon.

Seksjonen består av ulike team knytt til datavarehus, nasjonale og lokale kvalitetsregister, maskin læring og rapporteringsløysingar. Vår oppgåve er å sikre eit heilskapleg og påliteleg datagrunnlag og konsistent informasjon til blant anna avgjerdstakarar i sjukehusa.  

Våre engasjerte medarbeidarar har høg kompetanse innan Business Intelligence, AI og tekniske løysingar for kvalitetsregistre. Vi har tilsette med ulik bakgrunn og personlegdom, som ved fokus på å bygge gode relasjonar har blitt ein godt samansveisa gjeng, som verdset og utfyllar kvarandre både fagleg og sosialt. 
Fann du det du leita etter?