Testsenter

Seksjonen vår er ein stor ressurs innan test av IKT i føretaka i Helse Vest.

Vi leverer testleiing og rådgjeving innan test både i prosjekt- og forvaltingsarbeid.

Seksjonen er eit av dei leiande miljøa innan fagområdet på Vestlandet, og bidrar òg i nasjonale satsingar på området.

Les meir om Testsenter

Testsenter

Testsenter har i tillegg ei rådgjevande og koordinerande rolle i innføring av nye system i selskapet.

Vi hjelper prosjekta og linjeorganisasjonen med å oppnå ei betre ressursutnytting på endringsområdet.

Målet vårt er å gjere Helse Vest IKT til ein enda betre partnar for IKT-relatert endringsarbeid i Helse Vest.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?