Utvikling

Seksjon utvikling leverer løysingar som helseføretaka har behov for, i tillegg til at dei utviklar integrasjonar mellom fagsystem og eksterne tenester i samarbeid med Seksjon integrasjon.

Seksjonen leverer òg tenester både til dei ulike prosjekta i Helse Vest, så vel som direkte på bestilling frå helseføretaka. Dei deltek også i ulike innovasjonsprosjekt med føremål om å betre helsetenestene ved bruk av innovativ og nytteskapande teknologi.

Gjennom eit team på om lag fem personar har seksjonen ansvar for Helse Vest IKT si satsing på robotisert prosessautomatisering (RPA), og leverer denne tenesta til helseføretaka.

Utvikling består av 26 høgt kvalifiserte utviklarar, integrasjonsutviklarar og integrasjonsarkitektar.

Fann du det du leita etter?