Utvikling

Seksjon for Utvikling leverer løysingar der det ikkje er hensiktsmessig å kjøpe pakkeløysingar i den eksterne marknaden, i tillegg til at dei utviklar integrasjonar mellom ulike fagsystem og eksterne tenester i samarbeid med Seksjon Integrasjon.

Seksjon for Utvikling leverer tenester både til prosjekta i Helse Vest og direkte på bestilling frå helseføretaka ved mindre behov. Dei deltek også i ulike innovasjonsprosjekt i regi av Avdeling Innovasjon og arkitektur.

Seksjonen består av 17 høgt kvalifiserte utviklarar, integrasjonsutviklarar og integrasjonsarkitektar.

Kontakt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.