Utvikling

Seksjon for Utvikling leverer løysingar der det ikkje er hensiktsmessig å kjøpe pakkeløysingar i den eksterne marknaden, i tillegg til at dei utviklar integrasjonar mellom ulike fagsystem og eksterne tenester i samarbeid med Seksjon Integrasjon.

Seksjon for Utvikling leverer tenester både til prosjekta i Helse Vest og direkte på bestilling frå helseføretaka ved mindre behov. Dei deltek også i ulike innovasjonsprosjekt i regi av Avdeling Innovasjon og arkitektur.

Seksjonen består av 17 høgt kvalifiserte utviklarar, integrasjonsutviklarar og integrasjonsarkitektar.

Kontakt