Behandling

Behandling

  • RCSI Medical Training Sim

    RCSI Medical Training Sim er designa for medisinsk personell og praktikantar. Her kan du oppleve eit simulert trafikkuhell og vere med på å gjere kritiske avgjerder for din pasient.

  • Specto VR

    Specto VR lar deg utforske anatomiske modeller på ein ny måte. Gå rundt modellen, skaler den, flytt på den eller bare sjå korleis den ser ut frå innsida.

  • Medical Holodeck

    Medical Holodeck lar deg sjå DICOM-bilete i 3D i VR. Her kan du undersøkje, men også jobbe med scans av menneskeleg anataomi laga av faktiske CT, MRI/MRT eller PET-maskinar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.