Bli bedre kjent med Lene

På dagtid er hun utdannet sykepleier med interesse for data og IKT. På fritiden er hun Frøken Kjøkkenhage på Instagram. Bli bedre kjent med konsulenten som kombinerer interessen for hage med regional koordinering av samhandling. 

Lene Aspen i kjøkkenhagen sin.jpg

Lene bruker mesteparten av fritiden i kjøkkenhagen sin. Hun deler prøving og feiling i egen kjøkkenhage under brukernavnet @frokenkjokkenhage på Instagram.

Navn: Lene Aspen          
Alder: 39
Stillingstittel: Konsulent
Ansatt siden: Februar 2020​

Bakgrunn:

Jeg startet karrieren i kommunal hjemmetjeneste. Etter en stund hev jeg meg på et studie for å få mastergrad i endringsledelse. Ved siden av studiene jobbet jeg med å tilrettelegge for elektronisk samhandling i Helse Fonna. I 2020 ønsket jeg å løfte blikket fra lokal til regional koordinering av samhandling. Da anledningen bød seg, ble det naturlig for meg til seksjon for Samhandling​ i Helse Vest IKT. 

Hva jobber du med:

Min hovedrolle er å koordinere og sammenstille regionale interesser og behov knyttet til elektronisk meldingsutveksling mellom sykehus og kommuner/fastleger/andre helseregioner. Jeg jobber tett opp mot Helse Vest-virksomhetene gjennom regionale arbeidsgrupper, hvor vi diskuterer samhandlingsrelaterte problemstillinger for å få en enhetlig forståelse og løsning.

Jeg er involvert i ODA-prosjektet (Overgang til DIPS Arena) og i delleveranser av Vel Heim-prosjektet. Her ser vi blant annet på hvordan samhandlingen best mulig kan legges opp for å sikre god meldingsflyt ved overføring av pasienten mellom kommuner og sykehus.

I tillegg er jeg Helse Vest sin representant inn i KS eKomp Vest, som er kommunenes nettverk for å samkjøre e-helseinitiativer. Det er mye som skjer på e-helsefronten for tiden, og her er det viktig at kommuner og sykehus går i takt. Min rolle er å ha oversikt over det som skjer på begge sider, og bidra til samkjøring og avklaringer der dette trengs.

Hva motiverer deg med jobben: 

Det er veldig spennende arbeid, og jeg får mye bruk for bakgrunnen min, både som sykepleier og med utdanning i endringsledelse.

Noe av det beste med å jobbe i Helse Vest IKT er at jeg har frihet under ansvar – at arbeidsgiver stoler på at jeg leverer det jeg har sagt jeg skal levere. Jeg opplever også at jeg har stor påvirkning på min egen arbeidshverdag, og at jeg blir hørt dersom jeg har behov for endring.

Det er utrolig gøy å få være med på å tilrettelegge for noe som faktisk er så viktig. Tenk på hvordan vi bidrar til å gjøre hverdagen enklere for de som er nærmest pasientene! Det er noe å fortelle barnebarna om en vakker dag.​​