Brukarrettleiing for pasientar

Videokonsultasjon med sjukehus i Helse Vest

Du er på veg inn i videorommet for å møte behandlar. Videorommet ser slik ut:

Behandlar slepp deg inn og du vil anten sjå behandlaren med ein gong eller du må vente litt i venterommet.

Nyttige ting å tenkje på

For å ivareta ditt personvern:

  • Sit du ein plass du ikkje kan verte forstyrra og ingen kan høyre kva de pratar om? Pass på at ingen kan komme inn plutseleg, kanskje du kan låse døra.
  • Det skal ikkje vere nokon i rommet som behandlar ikkje veit om og behandlar skal heller ikkje ha nokon i rommet som du ikkje veit om.
  • Du bestemmer sjølv om du vil ha med deg nokon andre på møtet, det avtaler du i så fall med behandlaren på førehand eller i byrjinga av møtet. Ha legitimasjon tilgjengeleg. Dersom du er ukjent for behandlar kan du verte spurt om å vise legitimasjon. Du kan òg be helsepersonellet om å legitimere seg.

For ei god samtale

  • Ha godt lys og plasser deg slik at behandlaren ser deg godt. Ikkje sit med eit vindu bak deg, dette gjer at du ikkje vert så godt synleg.
  • Dersom du har noko informasjon som du tenkjer behandlar ikkje fangar opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Nyttig å vite viss du skulle oppleve tekniske problem

  • Ha tilgang på telefon i tilfelle det vert noko krøll med oppkoblinga eller i møtet, slik at behandlaren får tak i deg om nødvendig.
  • Hvis du har problemer når du kommer inn i videorommet, kan du sende en melding. Meldinger finner du til venstre på skjermen, bak en liten pil midt i bildet (se bilde nedenfor).
  • Når du kjem inn i videorommet, sjekk at kamera og mikrofon er på, slik skal det sjå ut:
  • Viss du ser at biletet frys fast eller lyden hakkar kan det vere fordi det er dårleg dekning der du sit. Prøv å flytte deg nærare nettverksboksen din. Viss du har tekniske problem du ikkje klarer å løyse kan du få støtte ved å ringe Helse Vest IKT på telefon 55 97 65 51

Lykke til!

Fann du det du leita etter?