Brukarrettleiing for pasientar

Videokonsultasjon med sjukehus i Helse Vest

Du er på veg inn i videorommet for å møte behandlar. Videorommet ser slik ut:


Behandlar slepp deg inn og du vil anten sjå behandlaren med ein gong eller du må vente litt i venterommet.


Fann du det du leita etter?